Aplikacje B2B (ang. Business to Business) to oprogramowanie przeznaczone dla firm, umożliwiające zarządzanie relacjami występującymi pomiędzy współpracującymi ze sobą przedsiębiorstwami.
System B2B firmy BH-Res powstał w celu zautomatyzowania obsługi klientów. Umożliwia on kontrahentom samodzielne wykonanie, w łatwy sposób, wielu czynności, które dotychczas mogły sprawiać problemy i wymagały dużego zaangażowania pracowników firmy i jej klientów. W systemie wprowadzono również kilka innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym instalator może zmniejszyć koszty wykonania instalacji i zaoszczędzić czas.

BH-Res B2B

BH-Res B2B oferuje przede wszystkim zautomatyzowanie realizacji zamówień, czyli:

  • składanie zamówień i śledzenie ich statusu oraz składanie zapytań ofertowych,
  • dostęp do aktualnych informacji o promowanych produktach,
  • dostęp do informacji o stanie rozliczeń z firmą kontrahenta,
  • wszystkie produkty w jednym miejscu,
  • katalog produktów z dokładnymi opisami,
  • aktualne ceny i stany magazynowe,
  • śledzenie transportu zamówionych materiałów.

Sercem systemu BH-Res B2B jest moduł „Optymalizacja”. Jest to zaawansowane narzędzie, dzięki któremu wykonywanie instalacji stanie się łatwiejsze i co najważniejsze, tańsze.
Najważniejszym zadaniem modułu jest pomoc w dokładnym wyliczeniu optymalnego zużycia materiałów przy wykonywaniu instalacji wentylacyjnych w technologii Climaver.
Stosowane dotychczas metody wyliczania zużycia materiałów, np. w programach służących do projektowania instalacji, były oparte na dość dużych przybliżeniach i wyniki tych obliczeń często odbiegały od rzeczywistego zużycia. Wyniki obliczeń „Optymalizatora” są precyzyjne i wiarygodne z tego względu, że oparte zostały na konkretnym (zoptymalizowanym) sposobie wykrawania płyt Climaver w celu otrzymania potrzebnych elementów instalacji. „Optymalizator” analizuje wiele możliwych sposobów rozkroju płyt i wybiera optymalny sposób, który zapewnia najmniejsze zużycie materiałów oraz minimalną liczbę połączeń wzdłużnych przy wykonywaniu elementów instalacji.

BH-Res B2B

Dane źródłowe dla „Optymalizatora” mogą być dostarczane na klika sposobów:
- najbardziej zaawansowane i najwygodniejsze jest zaimportowanie do systemu pliku wynikowego z programu projektowego umożliwiającego projektowanie instalacji w systemie Climaver, tj. Ventpacka lub Wentyli. Plik taki zawiera specyfikację wszystkich elementów instalacji w postaci odcinków prostych i kształtek;
- tzw. moduł „Climaver” umożliwia ręczne wprowadzenie poszczególnych elementów;
- dodatkowo przygotowany został tzw. moduł „Blacha”, który służy do zamiany instalacji z blachy na instalację w systemie Climaver.

BH-Res B2B

W module tym można ręcznie wprowadzić poszczególne elementy z blachy, które są zamieniane na odpowiedniki w systemie Climaver.
Po wprowadzeniu elementów do programu „Optymalizator” zamienia wszystkie możliwe kształtki na odcinki proste. Następnie przeprowadza obliczenia, których wynikiem jest dokładne zestawienie wszystkich niezbędnych materiałów systemu Climaver oraz przedstawienie optymalnego sposobu rozkroju poszczególnych płyt. Ten sposób rozkroju płyt obrazowany jest zarówno w formie specyfikacji, jak i w formie graficznej, gdzie każda płyta jest odpowiednio rozrysowana.


Wykonawca ma możliwość wyboru formy bardziej dla niego czytelnej.
Dzięki dokładnemu wyliczeniu zużycia materiałów możliwe będzie przygotowanie odpowiedniej oferty do przetargu. Dotychczas wykonawcy, obawiając się niedoszacowania materiałów, często uwzględniali zbyt duży naddatek materiałowy, co skutkowało niepotrzebnym zawyżaniem ceny oferty. Wynik obliczeń zużycia materiałów udostępniany jest wszystkim wykonawcom startującym w danym przetargu, którzy zwrócili się do firmy BH-Res poprzez system B2B z zapytaniem ofertowym.


Możliwość zaprezentowania optymalnego sposobu rozkroju płyt pozwala nawet mało zaawansowanym instalatorom sprawnie wykonać instalację i jak najlepiej wykorzystać materiał. Taki sposób wykroju prezentowany jest wykonawcy, który wygrał przetarg i przystępuje do zamawiania materiałów. Dużą zaletą korzystania z systemu BH-Res B2B jest możliwość wypracowania przez kontrahenta historii współpracy, która korzystnie wpływa na jej dalsze warunki.
 

System B2B BH-Res dostępny jest w "Strefie Klienta" na www.bh-res.pl: BH-RES Sp. J. - System B2B