Firma D+H Polska organizuje cykliczne szkolenia z zakresu oferowanych przez siebie systemów oddymiania. Szkolenia przeznaczone są dla projektantów i instalatorów. Najbliższa ich edycja odbędzie się 20 marca 2013 r. oraz 17 kwietnia 2013 r. w siedzibie firmy we Wrocławiu.

W ramach szkolenia omówione zostaną poszczególne urządzenia znajdujące się w ofercie D+H Polska, ich parametry oraz zasady doboru i instalacji. Biorący w nim udział specjaliści zapoznają się z niuansami systemu oddymiania oraz najczęstszymi błędami popełnianymi w czasie jego montażu. Integralnym elementem szkolenia będzie możliwość bezpośredniego zapoznania się ze szczegółami konfiguracji urządzeń oraz programowania systemów.

Szkolenie kończy wydanie certyfikatów dla kazdego uczestnika, zaświadczających o przeszkoleniu w zakresie projektowania, funkcjonowania, konfiguracji i montażu systemów firmy D+H Polska, uprawniający do wykonywania prac montażowych oraz konfiguracji sprzętu.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia@dh-partner.com