DITRONIC TOUCH to intuicyjny i łatwy w obsłudze mikroprocesorowy sterownik. Szereg rozszerzonych funkcji poprawia efektywność pracy kurtyn powietrznych, których zadaniem jest skuteczne odcięcie napływu powietrza zewnętrznego do pomieszczeń.
Jedną z nich jest regulacja ekwitermiczna, która śledzi temperaturę zewnętrzną i na jej podstawie reguluje parametry pracy kurtyny powietrznej oraz temperaturę czynnika grzewczego według fabrycznie zdefiniowanych krzywych. Dzięki temu temperatury nastawione na sterowniku zostają osiągnięte w sposób optymalny pod względem zużycia energii, tak aby zapewnić najwyższy komfort cieplny w pomieszczeniu.

Sterownik wyposażony jest w dotykowy, ciekłokrystaliczny ekran, który wyświetla informacje dotyczące wszystkich funkcji oraz parametrów pracy kurtyn powietrznych. W oparciu o dane z czujników zewnętrznych, DITRONIC TOUCH dostosowuje pracę kurtyny powietrznej do aktualnych warunków panujących w strefie drzwiowej. Wysoka automatyzacja sprawia, że pracę kurtyn można uzależnić od położenia drzwi, temperatury powietrza w pomieszczeniu oraz temperatury zewnętrznej.
W standardzie sterownik współpracuje z systemem BMS poprzez protokół MODBUS lub z dowolnym systemem BMS poprzez podanie sygnału na cyfrowe wejścia bezpotencjałowe lub podanie sygnału analogowego 0-10 V.
W kurtynach z grzałkami elektrycznymi, funkcja opóźnienia czasowego stanowi zabezpieczenie przed przegrzaniem elementów grzewczych. Podłączenie regulatora do kurtyn powietrznych odbywa się za pomocą kabla z wtyczkami RJ 45.Informacje:
Robert Rabiński
Kierownik produktu STAVOKLIMA
tel. kom. +48 502 614 493
robert.rabinski@ventia.pl