Ogólnopolski konkurs „Dziennikarze dla Klimatu”

Organizatorem konkursu jest Klub Publicystów Ochrony Środowiska przy ZG Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (www.ekos.org.pl)
Partnerem Konkursu jest Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko)

Podstawowym celem konkursu jest popularyzacja działań na rzecz ochrony klimatu. Konkurs ma za zadanie wyróżnić prace dziennikarzy (ich utwory) zaangażowane w tematykę klimatu wśród społeczeństwa, także wśród społeczności lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom klimatycznym. W sposób przystępny i zrozumiały (ale niebanalny) uświadamiać o zagrożeniach klimatycznych, jak powodzie czy huragany, których siła i liczba rośnie. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu – zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych – może być zastępowanie kopalnych surowców energetycznych odnawialnymi źródłami energii. Ale też nasze codzienne działania mogą przyczynić się do ograniczenia zmian klimatycznych i ich negatywnych skutków.

Zasady konkursu zostały ujęte w regulaminie dostępnym na stronie konkursu pod adresem www.dziennikarzedlaklimatu.pl