Istnieje kilka projektów wystawienniczych w Rosji, wszystkie w jakiś sposób związane z tematyką wentylacji, klimatyzacji i urządzeń chłodniczych. Jednak większość rosyjskich ekspertów zgadza się, że głównym wydarzeniem targowym roku w Rosji jest wystawa "Świat klimatu", organizowana przez firmę wystawienniczą "Euroexpo" oraz Stowarzyszenia Profesjonalistów Branży Klimatyzacyjnej (APIC). Wystawa przedstawia całe spektrum rynku HVAC & R od producentów i dostawców po projektantów i wykonawców instalacji.

Мир Климата-2013 odbędzie się w dniach od 11 do 14 marca 2013 r. na terenach wystawowych 'Expo' w Moskwie i będzie to już 9. edycja tej wystawy.

W tym roku wydarzenie zgromadzi około 350 firm. Wiele z nich regularnie uczestniczy w wystawie "Mir Klimata", ale są tacy, którzy zaprezentują swoją ofertę po raz pierwszy na tej wystawie. Od pierwszej edycji targów w 2005, z roku na rok rośnie liczba wystawców. Climate World - to nie tylko pokaz branżowych innowacji technicznych, ale także platforma dla spotkań profesjonalistów i miejsce na bilans sezonu i dyskusje o sposobach rozwiązywania bieżących problemów i przedstawienia planów na najbliższą przyszłość.

Ta specjalistyczna wystawa stanowi wszechstronne narzędzie marketingowe oparte na filozofii żywej interakcji międzyludzkiej. Dlatego też, pomimo rozwoju Internetu i różnych działań online, wydarzenie to pozwala uczestnikom rynku na skuteczną promocję i sprzedaż produktów, na osobiste spotkania i rozmowy z partnerami i konkurentami, jest miejscem na poznanie cennych informacji na temat rynku i nowych narzędzi, jest podpowiedzią, jak dostosować odpowiednio swoją strategię marketingową a nawet możliwością udziału w stanowieniu prawa.

Wydarzeniem towarzyszącym marcowej wystawie w Moskwie są obrady V Międzynarodowego Kongresu "Efektywność energetyczna. XXI Wiek. Technologie inżynierskie zmniejszające zużycie energii w budynkach" zorganizowana przez stowarzyszenia AVOK i APIC. Kongres będzie miejscem zebrania się specjalistów w dziedzinie budownictwa, audytów energetycznych, projektowania, instalacji i eksploatacji systemów technicznych budynków, a także przedstawicieli instytutów badawczych, ministerstw i departamentów dla konstruktywnego dialogu w celu rozwiązania bieżących problemów i wymiany doświadczeń w rozwoju i wdrażaniu nowych energooszczędnych technologii. Kongres jest jednym z narzędzi do stawienia czoła wyzwaniom, przed którymi stoi sektor. Więcej informacji na temat kongresu tutaj

Strona internetowa Climate World: www.climatexpo.ru