Kongres PROCLIMATE 2015, pod hasłem "Trendy i technologie jutra. Chłodnictwo * Klimatyzacja * Pompy ciepła", odbywa się 4 marca w Warszawie i skierowany jest do tych wszystkich, których chłodnictwo i technologie komfortu cieplnego dotyczą najbardziej.

Zaproszenie dla branży i przemysłu
Wśród odbiorców Kongresu są więc nie tylko przedstawiciele branży (firmy serwisowo-instalacyjne), ale też cały przemysł, który jest odbiorcą technologii chłodniczej i nie może bez niej funkcjonować. Wśród prelegentów pojawią się eksperci z zakresu technologii i legislacji, a także przedstawiciele świata nauki i administracji publicznej.

Zakres tematyczny
Przedstawione zostaną zagadnienia prawne i techniczne, kierunek zmian branżowych w najbliższych latach i przygotowanie do nich polskich przedsiębiorstw oraz szanse na podniesienie konkurencyjności polskiej branży w skali Europy. Organizatorzy stawiają na merytoryczny charakter spotkania, formę dialogu między wszystkimi interesariuszami rynku.

Organizatorzy i patroni
Kongres PROCLIMATE współorganizują Krajowe Forum Chłodnictwa i Europejskie Partnerstwo dla Energii i Środowiska Naturalnego (EPEE).

EPEE - Europejskie Partnerstwo dla Energii i Środowiska Naturalnego (European Partnership for Energy and Environment) zrzesza wiodące firmy sektora chłodnictwa, klimatyzacji i ogrzewnictwa, zajmując się odpowiedzialnym stosowaniem czynników chłodniczych i efektywnością energetyczną.
www.epeeglobal.org
   
Krajowe Forum Chłodnictwa jest organizacją pracodawców, reprezentującą ponad 120 przedsiębiorstw polskiego sektora chłodnictwa i klimatyzacji. Działa na rzecz integracji oraz rozwoju branży w polskiej rzeczywistości prawnej i rynkowej, uczestniczy w konsultowaniu i tworzeniu nowego prawa oraz we wdrażaniu wymogów legislacyjnych.
www.kfch.pl

Imprezę objął honorowym patronatem prof.Jerzy Buzek - Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz członek Komisji Spraw Zagranicznych PE. Wśród patronów medialnych jest portal HVACR.pl.

Ramowy program

  • 09.00 Rejestracja uczestników
  • 10.00 Blok poranny (kluczowe regulacje prawne i ich wpływ na sektor chłodniczy, klimatyzacji i pomp ciepła oraz wyzwania i szanse dla firm serwisowo-instalacyjnych i przemysłu).
  • 13.30 Lunch
  • 14.30 Blok popołudniowy (nowe krajowe wymogi i standardy bezpieczeństwa w chłodnictwie oraz naturalne i alternatywne czynniki chłodnicze i ich zastosowania).

O godzinie 18.00 zaplanowano uroczystą kolację PROCLIMATE AFTER HOURS (wymagana jest osobna, odpłatna rejestracja).

INFORMACJE W PIGUŁCE
Data: 4 marca 2015 roku, w godz. 10.00 – 20.00
Miejsce: Hotel Mercure Warszawa Centrum (ul. Złota 48/54)
Uczestnictwo: nieodpłatne po wcześniejszej rejestracji (kolacja - wymagana osobna rejestracja)
--> rejestracja
--> aktualny program