Teogoroczny Kongres, organizowany pod patronatem Przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzego Buzka, uzyskał także wsparcie kolejnych patronów z kręgów rządowych:

 • pana Janusza Piechocińskiego, Ministra Gospodarki
 • pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej
 • pana Marcina Korolca, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska

Minister Marcin Korolec uroczyście otworzy Kongres, na którym spotkają się eksperci reprezentujący różnych uczestników rynku - władze centralne, producentów, organizacje branżowe.

Szczegółowy program przedstawia się następująco:

09.00 – 10.00  Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10  Otwarcie Kongresu

 • Pan Marcin Korolec, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej (Ministerstwo Środowiska)

10.10 – 11.20  PANEL I: NAJWAŻNIEJSZE REGULACJE MAJĄCE WPŁYW NA BRANŻE CHŁODNICTWA, KLIMATYZACJI I GRZEWCZĄ

 • Marcos Gonzalez-Alvarez, Komisja Europejska, DG ds. Energii: Przegląd istotnych środków w ramach ekoprojektowania i zmian w zakresie Dyrektyw UE dotyczących ekoprojektowania i oznakowania energetycznego.
 • Arno Kaschl, Komisja Europejska, DG ds. Klimatu: Omówienie przepisów nowego rozporządzenia F-gazowego UE, ze szczególnym ukierunkowaniem na praktyczną implementację.
 • Andrzej Muszel, Wydział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Departamencie Prawa Pracy MPiPS:Problemy i zagadnienia wynikające z prac Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nad projektem rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy instalacjach ziębniczych.
 • Dyskusja

 11.20 – 11.30  Przerwa

 11.30 – 12.40     PANEL II: WYZWANIA I SZANSE DLA BRANŻY

 • dr Rafał Andrzejczyk & dr Tomasz Muszyński, Politechnika Gdańska, eksperci KFCh: Zmiany konstrukcyjne i technologiczne w budowie instalacji chłodniczych w kontekście zastępowania "F-gazów" oraz ich mieszanin nowymi i naturalnymi substancjami o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego.
 • Dina Köpke, Emerson Climate Technologies, ekspert EPEE: Z perspektywy producentów.
 • Per Jonasson, AREA: Z perspektywy instalatorów.
 • Dyskusja

 12.40 – 13.40  LUNCH

 13.40 – 14.50        PANEL III: BEZPIECZEŃSTWO, STANDARDY I CZYNNIKI CHŁODNICZE

 • Torben Funder-Kristensen, Danfoss, ekspert EPEE: Ocena ryzyka przy stosowaniu czynników chłodniczych o niskim GWP.
 • Els Baert, Daikin, przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Ekoprojektowania EPEE: Europejskie normy bezpieczeństwa i ich wpływ na branżę.
 • Ray Gluckman, Gluckman Consulting: Przegląd czynników chłodniczych i przewidywane trendy rynkowe.
 • Dyskusja

 14.50 – 15.00  Przerwa

 15.00 – 17.00     PANEL IV: PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

 • dr Jerzy Gagan & dr Kamil Śmierciew, Politechnika Białostocka, eksperci KFCH: Poprawa efektywności energetycznej - rozwijane technologie.
 • Raul Simonetti, Carel, ekspert EPEE: Technologie redukujące TEWI i emisje sumaryczne.
 • Grzegorz Mizera, Instytut Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk &Dariusz Butrymowicz, Politechnika Białostocka, eksperci KFCh: Propan jako czynnik chłodniczy w urządzeniach chłodniczych dla przechowalnictwa. Doświadczenia i perspektywy.
 • Jürgen Göller, Carrier, przewodniczący EPEE: CO2 w instalacjach chłodniczych supermarketów.
 • Jürgen Süss, Efficient Energy, ekspert EPEE: Spojrzenie w przyszłość: woda jako czynnik chłodniczy.
 • Dyskusja.