Europejski przemysł HVACR przy wsparciu stowarzyszeń branżowych zmobilizował się i zwrócił do Komisji Europejskiej o mniej restrykcyjną interpretację rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych. Sygnatariusze listu do Komisji Europejskiej zwrócili uwagę na to, że rynkowe skutki stopniowego wycofywania z rynku F-gazów na podstawie Rozporządzenia UE nr 517/2014 są bardzo poważne.
W liście wskazują, że w celu zachowania konkurencyjności firm należy rozważyć wyłączenie spod regulacji kontyngentowej urządzeń fabrycznie napełnianych F-gazami i eksportowanych z państw Unii Europejskiej. 

>>TREŚĆ LISTU<<

"Obecna interpretacja niektórych przepisów eksportowych w regulacji F-gazu w UE (EU 517/2014) i jego rozporządzenie wykonawcze (UE 1191/2014) ma negatywny wpływ na konkurencyjność producentów europejskich i utrudnia eksport innowacyjnych technologii." - napisali w liście do KE.

Sygnatariuszami listu są europejskie organizacje chłodnicze, klimatyzacyjne i z branży pomp ciepła: 

APPLiA
AREA
ASERCOM
BWP
EHI
EHPA
EPEE
EUROVENT
FETA
FGL
KFCH.

Inicjatorami listu są AREA wraz z EPEE.