Od 2018 nastąpi istotne zmniejszenie dostępności F-gazów w Unii Europejskiej na podstawie unijnego Rozporządzenia nr 517/2014.

EPEE wraz z AREA, EFCTC i ASERCOM opracowała ulotkę wzywającą wykonawców do natychmiastowego zaprzestania stosowania czynników chłodniczych o wysokim współczynniku GWP, aby zagwarantować ich skuteczne wycofanie z rynku. Unijny mechanizm z dyrektywą o F-gazach zdecydowanie wpływa na rynek HFC, najbardziej uderzając w gazy o wysokim GWP.

Czołowe stowarzyszenia europejskie połączyły siły, aby zachęcić wykonawców do zaprzestania instalacji z czynnikami chłodniczych o wysokim GWP: R404A i R507A.

Pomimo ogromnego wzrostu cen tych czynników - do 700%! - i poważnych ich niedoborów, użytkownicy końcowi zbyt wolno zaczęli stosować alternatywne rozwiązania, a, co gorsza, wciąż instaluje się nowe urządzenia z wykorzystaniem R404A!

Europejscy kontrahenci i grupy producentów AREA, EPEE, EFCTC i ASERCOM ostrzegają, że niepodjęcie natychmiastowych działań zagraża przetrwaniu wielu firm wykonawczych w obszarze chłodnictwa i klimatyzacji.

W wydanej wspólnie ulotce przekazują branży stanowczy komunikat: Jeśli chcesz pozostać w biznesie, musisz przestać instalować R404A / R507A - teraz!.

Plan zmniejszenia dostępności HFC, odczuwalne w całej Europie - zgodnie z europejskimi regulacjami F-gazowymi - uderza najmocniej w czynniki o wysokim GWP, takie jak R-404A i R-507. Wykonawcy nie mają wyboru. Jeśli zużycie HFC o wysokim GWP nie spadnie gwałtownie, wpłynie to także na dostępność pozostałych F-gazów. 

- Fakt, że cztery wiodące stowarzyszenia branżowe wywodzące się z bardzo różnych stron sektora HVACR - instalatorzy, producenci OEM, producenci sprężarek i producenci gazu - współpracowali przy tej ulotce sam w sobie jest bardzo mocnym przesłaniem i, miejmy nadzieję, pomoże w przyspieszeni wycofywania R404A i R507A - powiedział Andrea Voigt, dyrektor generalny EPEE. Przyznał, że do wydania wspólnego komunikatu doprowadziła coraz bardziej napięta sytuacja na rynku.

Stowarzyszenia branżowe radzą:

W 2018 r. nastąpił ogromny krok w kierunku wycofywania f-gazów, a ponadto już w 2020 r. zostanie wprowadzony zakaz dotyczący stosowania czynników chłodniczych o współczynniku globalnego ocieplenia (GWP) na poziomie >2500. Powyższe fakty nie pozostawiają wyboru firmom chłodniczym.
Jeśli chcesz pozostać w biznesie powinieneś zaprzestać instalowania urządzeń z wykorzystaniem czynników R-404A / R-507 – JUŻ TERAZ!
Nie czekaj – działaj!

Co robić?

> Zaprzestać stosowania R-404A / R-507 w nowych urządzeniach
> Zamienić czynnik chłodniczy w urządzeniach napełnionych R-404A / R-507 na czynnik o niższym współczynniku GWP gdy układ jest podatny na wycieki i/lub inne awarie
> Eliminować wycieki
> Zmniejszyć ilość czynnika chłodniczego w układach na ile jest to możliwe
> Odzyskiwać i regenerować czynniki chłodnicze

Kliknij na okładkę i pobierz ulotkę: