Na europejskim rynku zalanym tanimi, nielegalnymi czynnikami chłodniczymi, stowarzyszenie wykonawców AREA, grupa producentów komponentów chłodniczych ASERCOM, organizacja producentów czynników chłodniczych EFCTC oraz Europejskie Partnerstwo na rzecz Energii i Środowiska EPEE, połączyły siły i wydały nową broszurę "Protect your business - buy refrigerants from safe sources!".

Wraz z unijnym rozporządzeniem w sprawie F-gazów i fazy przejściowej dla HFC, czynniki HFC o wysokim GWP stały się cennym towarem. Jednocześnie czynniki chłodnicze są niezbędne do bezpiecznego i niezawodnego działania firm "tak jak medycyna może być niezbędna dla twojego życia. Dlatego nie możesz sobie pozwolić na jakiekolwiek ryzyko" - ostrzegają AREA, ASERCOM, EFCTC i EPEE.

Broszura zawiera krótki przegląd kluczowych kryteriów odróżniających bezpieczne źródła od nielegalnych i ma na celu pomóc w rozpoznaniu nielegalnych czynników chłodniczych. 

Kliknij w okładkę i pobierz (broszura PDF w języku angielskim):

 

Broszura "Protect your business - buy refrigerants from safe sources!" ostrzega o konsekwencjach zakupu czynnika chłodniczego z niebezpiecznych źródeł. Zawiera także krótki przegląd sposobów odróżniania bezpiecznych źródeł od źródeł nielegalnych oraz rozpoznawania nielegalnych czynników chłodniczych.

Ostrzega, że ​​ryzyko związane z zakupem nielegalnego czynnika chłodniczego jest wysokie i waha się od wysokich kar pieniężnych do ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa dla instalatorów i użytkowników.

Zaleca, aby czynnik chłodniczy był kupowany tylko od renomowanych dystrybutorów, i by uniknać zakupów na platformach internetowych i nie kupować czynników chłodniczych w butlach jednorazowych, które są zakazane w UE.

Dokument sugeruje również, że jeśli cena oferowana przez dostawcę jest niezwykle niska, klient powinien być przygotowany do sprawdzenia innych wskaźników, w tym oznaczeń butli, etykiet oraz dokumentacji.