Technik chłodnictwa i klimatyzacji umieszczony został wśród zawodów szkolnictwa zawodowego na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 8 sierpnia 2014 roku (Dz. U. 2014.08.28, poz. 1140). Zawód przypisano do sektora elektryczno-elektronicznego, co oznacza, że szkoły zawodowe o tym profilu będą mogły od roku 2015/2016 otwierać nowe kierunki szkolenia.

Wśród nich jest Zespół Szkół nr 12 w Bydgoszczy (dawny Zespół Szkół Elektrycznych). To właśnie ta szkoła porozumiała się z Bydgoskim Klastrem Przemysłowym – oba podmioty były zgodne, że między oczekiwaniami pracodawców a umiejętnościami techników jest spora rozbieżność, której nie niweluje kształcenie techników sanitarnych czy techników energetycznych. W 2013 roku szkoła i Klaster wspólnie zwróciły się do bydgoskich posłanek Anny Bańkowskiej i Iwony Kozłowskiej, z prośbą o nadanie biegu urzędowego wnioskowi o otwarcie kształcenia zawodowego w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji. Po wymaganych prawem konsultacjach z branżą okazało się, że środowisko gorąco popiera tę inicjatywę. Minister Gospodarki nie miał wyboru - złożył wniosek o utworzenie nowego zawodu. Opis zawodu na potrzeby tego wniosku opracował Instytut Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu, którego ofertę Ministerstwo Gospodarki wybrało po otrzymaniu odpowiedzi na swoje zapytanie, także od Krajowego Forum Chłodnictwa oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Szkoły będą mogły realizować program nauczania w ramach czteroletniego technikum, na dwóch kierunkach: K1 – Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych oraz K2 – Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych. Program i plan nauczania będą mogły zostać opracowane w oparciu o podstawę programową, która z kolei wprowadzana jest na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Organizacje branżowe – w tym Krajowe Forum Chłodnictwa - oraz inne szkoły zawodowe wysoko oceniają przywrócenie kształcenia zawodowego w obszarze chłodnictwa i klimatyzacji. A my - redakcja HVACR.pl - będziemy informować o postępach prac nad podstawą programową.