W obliczu dowodów niewyjaśnionego wzrostu w atmosferze niszczącego warstwę ozonową chemicznego CFC-11, raport "Blowing It" agencji EIA pokazuje niezbite i szokujące dowody na to, że przyczyną tego stanu jest nielegalna produkcja i użycie CFC-11 w sektorze pianek poliuretanowych w Chinach.

EIA uzyskała dowody od 18 różnych firm w 10 chińskich prowincjach, potwierdzające zastosowanie CFC-11 jako środka porotwórczego do produkcji pianek wykorzystywanych do izolacji budynków i urządzeń.

Oczywistym jest, że nie są to pojedyncze przypadki, ale powszechna praktyka w tej chińskiej branży.

Trzydzieści i więcej lat temu CFC-11 był powszechnie stosowany jako czynnik chłodniczy a także w sektorze izolacji piankowych. Zgodnie z Protokołem Montrealskim, kraje zgodziły się na stopniowe wycofywanie produkcji CFC do roku 2010. A od 2006 roku kraje zgłosiły prawie zerową produkcję CFC11.

W maju 2018 zespół z National Oceanic and Atmospheric Administration ujawnił, że emisje atmosferyczne CFC11 wzrosły o 25% w okresie od 2014 do 2016 roku. Szacuje się, że od 2013 roku uwolniono około 13 000 ton CFC11 rocznie. Oprócz tego, że jest to niszczyciel ozonu, czynnik ten ma wysoki współczynnik ocieplenia globalnego wynoszący 4750.

W następstwie tego raportu, w ramach dochodzeń EIA odkryto dowody od 18 różnych firm w 10 chińskich prowincjach, potwierdzając zastosowanie CFC11 jako środka porotwórczego w produkcji pianek do izolacji budynków i urządzeń. Kierownictwo firm potwierdziło, że stosowanie CFC11 jest powszechną praktyką w branży.

- Jeśli Chiny nie powstrzymają tej nielegalnej produkcji, naruszy ona znacznie warstwę ozonową - powiedział Alexander von Bismarck, dyrektor wykonawczy EIA US. - CFC11 to także poważnie wpływa na ocieplenie, co czyni go poważnym zagrożeniem dla naszego klimatu. To, co odkryliśmy, to problem systemowy, a nie pojedyncze zdarzenia, wymagający kompleksowego ogólnokrajowego śledztwa prowadzonego przez wywiad i wyższych kar w całym sektorze, które będą adekwatne do przestępstwa. 

Handlowcy i nabywcy CFC11 w Chinach oszacowali, że jest on stosowany w większości chińskiego sektora pianek PU. Prawie wszystkie firmy zbadane przez EIA wskazały, że CFC11 stanowi większość lub całość ich produkcji. Kilka firm zdawało sobie sprawę, że użycie czynnika jest nielegalne, ale wyjaśniło, że jest tańsze i bardziej efektywne.

Pianki PU są szeroko stosowane do izolacji budynków, a także do izolacji urządzeń, w tym domowych i komercyjnych lodówek i zamrażarek. 

Clare Perry, lider EIA w Wielkiej Brytanii, powiedział: - To jest przestępstwo przeciwko środowisku na masową skalę. Konieczne jest podjęcie kroków w celu zapewnienia egzekwowania i przestrzegania wszystkich zobowiązań Protokołu Montrealskiego, w tym nowych kontroli dotyczących HFC. 

Pełen raport dostępny jest w pliku PDF lub na stronie https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=https://eia-international.org/wp-content/uploads/Blowing-It-final.pdf