CO2 to czynnik chłodniczy powszechnie stosowany w chłodnictwie komercyjnym. Może być stosowany zarówno w systemach booster, jak i w systemach kaskadowych. Do tych zastosowań firma Emerson Climate Technologies zwiększyła maksymalne ciśnienie robocze typoszeregu zaworów EX4, EX5, EX6 oraz EX7 do 60 barów. Nowe maksymalne ciśnienie robocze zaworów z silnikami krokowymi pozwoli spełnić wymagania rynku, dotyczące w szczególności ciśnienia powstającego w systemach podkrytycznych z CO2 w czasie ich postoju. Każdy zawór jest testowany fabrycznie pod ciśnieniem 66 barów i musi wytrzymać ciśnienie rozrywające wynoszące 300 barów. Obudowa silnika i zespół zaworu wykonane są ze stali nierdzewnej i są całkowicie hermetyczne; zastosowano wyłącznie spawanie i lutowanie na twardo, eliminując wszelkie uszczelki. Konstrukcja ta z technicznego punktu widzenia zapewnia wiele korzyści, np. proporcjonalny liniowy przepływ masowy oraz szeroki zakres wydajności znamionowych, od 3 do 670 kW w przypadku CO2. Inną cechą wspólną wszystkich elektrycznych zaworów regulacyjnych EX jest funkcja aktywnego odcięcia, eliminująca potrzebę stosowania dodatkowych zaworów elektromagnetycznych. Poza CO2 zawory te można stosować ze wszystkimi innymi typowymi czynnikami chłodniczymi.

Firma Emerson Climate Technologies oferuje zawory EX do zastosowań podkrytycznych oraz zawory CX do zastosowań transkrytycznych z CO2, jak również regulatory i sterowniki przegrzania do wszystkich elektrycznych zaworów regulujących. Uzupełnieniem systemu z CO2 może być sprężarka Copeland Scroll™ oraz półhermetyczne sprężarki Stream, jak również elektroniczny system zarządzania poziomem oleju Traxoil OM4.

Na foto głównym: System booster z CO2 składający się z elementów firmy Emerson Climate Technologies

Źródło: Emerson Climate Technologies GmbH