Ogólnopolski, niekomercyjny konkurs Ambasador Polskiej Gospodarki ma wyróżniać i promować przedsiębiorców osiągających sukcesy na rynkach międzynarodowych. BCC, organizując podobne przedsięwzięcie pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagraniczych, stawia sobie też za cel zacieśnianie współpracy przedsiębiorców z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za promowanie Polski. Zaproszona na ceremonię wręczenia wyróżnień wiceminister Katarzyna Kacperczyk powiedziała w swym wystąpieniu, że polskie firmy aktywne na rynkach zagranicznych mogą liczyć na wsparcie światowych placówek rządowych.

Nagrody wręczono w czterech kategoriach. Firmy z naszej branży zostały wyróżnione w dwóch: tytuł "Eksporter" trafił do firmy Capricorn i do Fabryki Automatyki FACH. Asten Group i Fabryka Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych KONWEKTOR (zdjęcie siedziby firmy na zdjęciu) otrzymały tytuł "Partner firm zagranicznych"- wyróżnienie dla spółek, które promują polską gospodarkę przez działalność biznesową podejmowaną wspólnie z firmami zagranicznymi na terenie naszego kraju lub poza granicami Polski.