Kompletny system automatyki Ipsum zbiera dane z całej instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej - zarówno powietrzno-wodnej, jak i tej opartej o regulatory VAV. Dopiero według tego pokaźnego pakietu danych, optymalizowane są nastawy ciśnienia i temperatury w centrali wentylacyjnej. Parametry w poszczególnych gałęziach instalacji dostosowywane są do warunków panujących w pomieszczeniach - tak, aby zachowany był stały poziom komfortu. Ciśnienie oraz ilość powietrza nawiewanego zależą więc od rzeczywistych potrzeb. Oczywiście, cały proces realizowany jest przy minimalnym zużyciu energii.

Zasada działania systemu Ipsum

  • Obsługa pomieszczenia. Lokalne czujniki są źródłem informacji dla CU (Connection Units), które sterują pracą poszczególnych belek chłodzących, nawiewników aktywnych czy regulatorów VAV.
  • Obsługa stref, szczególnie przydatna w przypadku budynków dużych lub o skomplikowanej architekturze. Realizowana przez SR (System Router) - każdy zbiera i analizuje dane z jednej strefy, obejmującej do trzydziestu CU. Jeśli instalacja liczy mniej niż 30 CU, router nie jest potrzebny, a dane z CU zbierane są przez nadrzedną jednostkę optymalizującą.
  • Optymalizacja pracy instalacji. SO (System Optimiser) optymalizuje wydajność całej instalacji oraz reguluje pracę centrali wentylacyjnej. Jeden SO współpracuje z jedną centralą oraz maksymalnie trzydziestoma jednostkami SR. Otwarta komunikacja i regulacja przez sygnał ...10 VDC umożliwia podłączenie dowolnej centrali - byle z regulacją pracy wentylatora.

Jeden system=optymalizacja pracy
do 900 urządzeń (regulatorów VAV, belek chłodzących, nawiewników aktywnych)


Skoro regulacja odbywa się na poziomie centrali wentylacyjnej, znacząco spada także zapotrzebowanie na moc elektryczną. Jeśli w centrali są nagrzewnica i chłodnica, a nie ma konieczności dogrzewania (lub dochłodzenia) pomieszczeń, Ipsum zmniejsza lub wręcz zatrzymuje przepływ czynnika. Czujniki umieszczone w centrali “dostrzegają” też każdą, choćby sporadyczną możliwość wykorzystania zjawiska free coolingu.


Działanie Ipsum… czyli korzyści użytkownika

1. Optymalizacja ciśnienia
Ciśnienie w kanałach obniżane jest do najniższej wartości, która pozwala na zachowanie komfortu w pomieszczeniu. Nastawy ciśnienia w centrali wyznaczane są na podstawie bieżącego położenia wszystkich przepustnic. W dodatku, regulacja ciśnienia - w przeciwieństwie do klasycznych regulatorów VAV - nie następuje skokowo, lecz płynnie. Dzięki temu, żądane wartości parametrów są szybciej osiągane, a pobór energii przez wentylatory centrali jest niższy niż przy klasycznej automatyce.

2. Optymalizacja temperatury
Temperatura nawiewu optymalizowana jest tak, by jak najniższy strumień powietrza zapewniał komfort w pomieszczeniu. Nastawy temperatury w centrali wyznaczane są na podstawie zapotrzebowania na ogrzewanie/chłodzenie, według sterowników w pomieszczeniach. Analiza temperatury w poszczególnych pomieszczeniach pozwala na odpowiednie zarządzanie powietrzem nawiewanym tak, aby chłodnica lub nagrzewnica centrali były uruchamiane dopiero w ostateczności. Jeśli część pomieszczeń wymaga chłodzenia, a inne niewielkiego dogrzania, parametry powietrza nawiewanego nie zmienią się, a różnice skompensuje system VAV – regulatory, nawiewniki i belki chłodzące.

3. Free cooling
Kiedy centrala wentylacyjna wykrywa możliwość wykorzystania free coolingu, sekwencja sterowania dla belek chłodzących zmienia się - chłodzenie powietrzne ma pierwszeństwo przed wodnym.

4. Monitoring energii
Sieciowy interfejs przydaje się nie tylko podczas ustawień instalacji w czasie rozruch. Pozwala też na śledzenie, w czasie rzeczywistym, oszczędności energii.

5. Funkcja ochrony pożarowej
W przypadku alarmu pożarowego, sterowanie przepustnicami umożliwia bardzo szybkie ustawienie ich we wcześniej zdefiniowanym położeniu.

6. Pełna kontrola
Monitoring i sterowanie instalacją wentylacyjną-klimatyzacyjną możliwe są nie tylko na poziomie stref, ale i każdego pomieszczenia.

7. Prostota instalacji
Ipsum składa sie tylko z trzech modułów i kilku rodzajów czujników, a do jego instalacji można wykorzystać istniejącą już sieć Ethernet. Wyższy poziom energooszczędności mogą więc osiagnąć nie tylko budynki nowe, ale i remontowane, przy niższych kosztach instalacji.

8. Maksymalne wykorzystanie możliwości współpracujących urządzeń


belki chłodzące - teraz z funkcją VAV

centrale eQ - idealnie według potrzeb