Firma Fläkt Woods rozumie „produkcję central” jako tworzenie tych urządzeń z własnych komponentów: wentylatorów, wymienników, pomp ciepła, elementów obudowy. Nawet automatyka, produkowana na indywidualne zamówienie Fläkt Woods, jest uzbrojona w autorskie oprogramowanie firmy. Zarówno komponenty, jak i ich współpraca są regularnie testowane, według tych samych norm i na tych samych stanowiskach badawczych. Sprawdzeniu fabrycznemu podlega też każdy moduł, stanowiący samodzielny, gotowy do montażu i pracy blok. Daje to pewność, że możliwości techniczne komponentów (w tym układu automatyki) są maksymalnie wykorzystane w codziennej pracy centrali. Polityka produkcji wszystkich newralgicznych komponentów central we własnej fabryce pozwala uniknąć problemów z efektywnym doborem, wynikających np. ze zmian wprowadzanych przez producenta podzespołów lub ze stosowania różnych norm do badania ich efektywności energetycznej.

Dokładna wiedza, jak współpracują ze sobą elementy centrali, daje dużą swobodę projektantowi, który podczas doboru może wpływać na każdy komponent. W idealnym dopasowaniu centrali do danych potrzeb pomaga zaawansowany, autorski program doboru ACON. Certyfikat Eurovent potwierdza, że zawarte w programie parametry są aktualne i zgodne z rzeczywistością. ACON jest rozwiązaniem sieciowym, dostępnym bezpośrednio ze strony internetowej. Dzięki temu, wszystkie aktualizacje są wprowadzane na bieżąco, zaraz po wprowadzeniu zmian produktowych w Dziale Badań i Rozwoju. Takie rozwiązanie gwarantuje projektantom, że wszystkie parametry aktualnie dobieranych central są zgodne z rzeczywistością, a zamówione urządzenia będą w stu procentach zgodne z projektem. W dodatku, z najnowszej technologii można korzystać zaraz po jej powstaniu, nie czekając, aż dzięki wygaśnięciu patentów stanie się ona ogólnie dostępna.

Wbudowany odzysk chłodu
Dobierając centralę do systemów wodno-powietrznych, warto przewidzieć w niej dodatkowy moduł - wbudowany system chłodzenia. Wykorzystanie gotowego do zamontowania modułu eliminuje instalacyjne prace chłodnicze oraz obniża koszty komponentów instalacji chłodniczej i jej wykonania. W instalacji nie ma kosztownych  (i wymagających dodatkowego miejsca) zewnętrznych agregatów wody lodowej, skraplaczy czy przewodów chłodniczych. Cała instalacja chłodnicza mieści się więc w jednym pomieszczeniu technicznym. Centrala z modułem chłodzenia jest o ok. 1 m (900-1100 mm) dłuższa, co więcej - sekcja o tej długości mieści nie tylko samą chłodnicę, ale i system odzysku chłodu. Dzięki systemowemu odzyskowi chłodu - kiedy temperatura powietrza usuwanego jest niższa od temperatury powietrza zewnętrznego - można obniżyć moc chłodniczą układu.

ReCooler: odzysk chłodu z wymiennikiem higroskopijnym
ReCooler jest systemem składającym się z chłodnicy powietrza nawiewanego i wymiennika obrotowego higroskopijnego (sorpcyjnego) SEMCO, z opatentowaną powłokę. Wymiennik ten zapewnia:

  • Odzysk energii jawnej i utajonej powyżej 80%.

  • Wyższy odzysk energii w trybie letnim (dzięki odzyskowi energii utajonej).

  • Wyższy komfort w trybie zimowym

  • Niższą wilgotność powietrza - wymiennik pobiera z powietrza więcej wilgoci niż wymiennik standardowy, więc zredukowany jest proces osuszania w chłodnicy (mniej energii)

  • Niższą niż dla typowego wymiennika temperaturę pracy bez zamarzania.

Wymiennik umieszczony jest między wężownicą nawiewną i wywiewną, zaś chłodnica i skraplacz - w strumieniu powietrza wywiewanego, za wymiennikiem. Zastosowano sprężarki scroll, które pracują poza strumieniem powietrza, co dodatkowo podwyższa efektywność energetyczną i niezawodność wymiennika.

Układ i konfiguracja elementów chłodniczych pozwala na efektywną pracę przy obciążeniach częściowych. Po pierwsze, jest to możliwe dzięki zastosowaniu odpowiedniego, osobnego skraplacza. Po drugie, odpowiadają za to rozwiązania zastosowane w sprężarkach. Są one wyposażone w silniki na prąd stały z magnesem stałym, które są regulowane przez falowniki. Modulowana prędkość sprężarki umożliwia przygotowanie powietrza, mającego dokładnie wymaganą temperaturę. Przy mniejszej prędkości, silnik z magnesem stałym - w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych - umożliwia pracę urządzenia z większą sprawnością. Dzięki mniejszemu obciążeniu mechanicznemu sprężarki, zwiększa się niezawodność systemu.

ReCooler HP: pompa ciepła wspomaga efektywność odzysku chłodu
Choć wymienniki obrotowe mają wysoką sprawność odzysku energii, warunki pogodowe mogą wymusić potrzebę dodatkowego ogrzewania. By je zapewnić w sposób efektywny,  Fläkt Woods proponuje drugą generację ReCooolera - ReCooler HP. Rozwiązanie to stanowi połączenie rewersyjnej pompy ciepła i obrotowego wymiennika ciepła - w jednym urządzeniu. Ponieważ w skali roku, pompy ciepła działają z pełnym obciążeniem przez mniej niż 3% czasu, kluczowe do optymalnej pracy systemów z ich wykorzystaniem jest zastosowanie odpowiedniego sterowania, które w przypadku ReCooler HP obejmuje:

  • dwa elektroniczne zawory rozprężające do pełnego sterowania trybem chłodzenia, ogrzewania i napełniania czynnikiem.

  • elektroniczne czujniki temperatury i ciśnienia;

  • inteligentne oprogramowanie - optymalizacja obciążenia sprężarki (przez falownik silnika).

ReCooler HP można zastosować w większości budynków użyteczności publicznej, komercyjnych i przemysłu lekkiego. Jeśli jednak projektowany jest system z belkami chłodzącymi, warto zaplanować moduł TwinWheel, z zupełnie nową odsłoną wymienników obrotowych…

Twin Wheel: parametry idealnie dotrzymane
Belki chłodzące
wymagają powietrza nawiewanego o rygorystycznie określonej wilgotności względnej. Przy czym, ważne jest zachowanie niskiego zużycia energii w procesie przygotowania takiego powietrza. Oba te warunki można spełnić dzięki zastosowaniu systemu Twin Wheel Fläkt Woods. Co więcej, w centrali wentylacyjnej z tym systemem możliwe jest zmniejszenie chłodnicy nawet o 35% w stosunku do centrali standardowej.

Twin Wheel to układ dwóch wymienników obrotowych, z których zewnętrzny jest wymiennikiem sorpcyjnym (higroskopijnym) SEMCO w opatentowanej technologii 3Å. Technologia ta zapewnia wysokie wartości odzysku chłodu, a także redukcję wilgotności powietrza nawiewanego i zatrzymanie zanieczyszczeń większych niż cząsteczka wody.

Latem, w trybie chłodzenia, powietrze zewnętrzne trafia najpierw na wymiennik sorpcyjny, gdzie jest schładzane powietrzem wywiewanym. Następnie jest dosuszane za pomocą niewielkiej chłodnicy, po czym podgrzewane do żądanej temperatury przy użyciu kolejnego, tym razem niehigroskopijnego, wymiennika, przy wykorzystaniu ciepła z wentylatora nawiewnego.

W porównaniu do systemów z samą chłodnicą, układ dwóch wymienników umożliwia zmniejszenie zapotrzebowania na pracę chłodnicy, poprzez wstępne schłodzenie w wymienniku zewnętrznym oraz przekazanie do powietrza wywiewanego wilgotności, która dzięki temu nie musi być usuwana w procesie chłodzenia. Nagrzewnica w takim układzie jest przez większą część roku zbędna. Jedynie zimą może wystąpić zapotrzebowanie na – niewielką - dodatkową moc grzewczą dla powietrza nawiewanego.

ECONET: czy można wyeliminować dodatkowe chłodnice i nagrzewnice
Wymiennik z czynnikiem pośredniczącym ECONET® może sprawić, że w centrali nie będą potrzebne dodatkowe chłodnice i nagrzewnice. Dwa dodatkowe wymienniki ciepła (dla powietrza nawiewanego i wywiewanego) składają się z rurek miedzianych oraz lamelek aluminiowych. Stanowią układ odzysku energii, z którego pozyskiwana jest dodatkowa energia na chłodzenie/grzanie. Wymienniki mają wysoką sprawność, umożliwiają więc odzysk ciepła niskotemperaturowego, często stanowiącego ciepło odpadowe.

Układ ECONET zawiera ponadto grupę pompową (wielostopniowa pompa odśrodkowa, orurowanie i czujniki). Pompa wyposażona jest w sterowalny silnik o zmiennej prędkości, regulowany falownikiem, zaś obudowa, wirnik i króćce wykonane są ze stali nierdzewnej.

ECONET wyposażony jest te w system alarmów i ostrzegania, przede wszystkim w zakresie ochrony antyzamrożeniowej. W przypadku ryzyka kondensacji na powierzchni wężownicy oraz przy prędkości przekraczającej 3 m/s, konieczne jest stosowanie odkraplacza.

 

Jak stworzyć skuteczną, energooszczędną instalację wentylacji na żądanie? 


belki chłodzące - teraz z funkcją VAV


system regulacji i sterowania IPSUM