SEMINARIA EKSPERCKIE towarzyszyć będą Międzynarodowym Targom Techniki Wentylacyjnej, Klimatyzacyjnej i Chłodniczej FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA 2018. Przez 2 dni trwania targów (w godz. 09.45 – 17.00) zaproszeni przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja eksperci wygłoszą i zaprezentują ponad 80 prezentacji i wykładów.

Tematy wykładów zgrupowane są w 9 blokach:

PRAWO / WYTYCZNE

- zmiany w rozporządzeniu o warunkach technicznych,

- nowe obowiązki znakowania wyrobów wentylacyjnych znakiem B

- wytyczne projektowania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą

 

KOMFORT

- efektywność energetyczna a komfort użytkowników

- nowe trendy w branży klimatyzacyjno-wentylacyjnej

- commissioning - gwarancja komfortu użytkowników i korzyści dla uczestników procesu inwestycyjnego

- korzyści płynące z równoważenia instalacji

- wymagania stawiane systemowi wentylacji w schematach ocen środowiskowych budynków

- kluczowe parametry kształtujące komfort cieplny w pomieszczeniu - studium przypadku dla różnych systemów rozdziału powietrza w pomieszczeniu biurowym

- dobór filtrów sklasyfikowanych wg PN-EN ISO 16890 w systemach wentylacji ogólnej z uwzględnieniem ich efektywności energetycznej

 

WENTYLACJA POŻAROWA

- zmiany w rozporządzeniu o warunkach technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

- wentylacja pożarowa garaży w świetle zmian warunków technicznych

- wpływ krzywej rozwoju pożaru na wyniki symulacji CFD

- analiza warunków ewakuacji w garażu podziemnym

- strategie ochrony przeciwpożarowej budynków

- niekonwencjonalne metody oddymiania obiektów - przykłady rozwiązania problemów projektowych

- indywidualne systemy oddymiania wielokondygnacyjnych lokali handlowo-usługowych przyległych do pasażu galerii handlowych

- zasilanie, sterowanie i integracja instalacji wentylacji pożarowej

- praktyczne informacje dla projektanta i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

 

WENTYLACJA PROFESJONALNYCH KUCHNI 

- technologia działania kuchni profesjonalnej

- higieniczne aspekty rozwiązań funkcjonalnych kuchni

- wymogi formalne i praktyka uzgadniania przez Państwową Inspekcję Sanitarną dokumentacji projektowej

- wytyczne projektowania kuchni zgodne z normą PN-EN 16282-1 do 8

-wymiarowanie okapów kuchennych, bilans powietrza dla kuchni, Przykład projektu wentylacji kuchni według różnych norm: PN/EN - VDI – DW

 

ENERGIA

- odzysk ciepła w klimatyzacji

- nowe techniki, praktyczne zastosowania

- zużycie energii związane z utrzymaniem poziomu wilgotności w pomieszczeniach biurowych i serwerowniach

- zużycie energii w budynkach biurowych

- nowe wymogi dyrektywy Ecodesign dla agregatów chłodniczych

- chłodzenie budynków w aspekcie aktualnych przepisów i dyrektyw UE - Konsekwencje techniczne, nowe rozwiązania

- efektywność energetyczna powietrznych wielorurowych gruntowych wymienników ciepła, a ich charakterystyki przepływowe

 

WENTYLACJA NATURALNA I TECHNIKA KOMINOWA - przygotowane we współpracy z Krajową Izbą Kominiarzy i Korporacją Kominiarzy Polskich

- wentylacja, kominy, smog

- wentylacja - błędy projektowe, wykonawcze, eksploatacyjne w budownictwie mieszkaniowym wielo- i jednorodzinnym

- naturalny nośnik energii – Drewno

- rozprowadzenie spalin z kotłów węglowych 5 klasy

- komunikacja dachowa w świetle obowiązujących przepisów

- adaptacja istniejących przewodów kominowych do nowoczesnych systemów ogrzewania

- trendy w systemach kominowych w odniesieniu do wymagań antysmogowych

 

INSTALACJE W OBIEKTACH SŁUŻBY ZDROWIA

- wpływ instalacji HVAC na zakażenia szpitalne przenoszone drogą powietrzną. Techniczne aspekty ograniczenia ryzyka występowania zakażeń szpitalnych

- umowa o wynik jako podstawa zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalności sali operacyjnej. Propozycje przykładowych zapisów w Umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą

- zawartość projektu instalacji klimatyzacji zgodnie z „Wytycznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.” Przykładowe zapisy

- praktyczne aspekty eksploatacji instalacji HVAC w szpitalach. Wpływ kompletności procedur odbiorowych na prawidłową i ekonomiczną pracę instalacji klimatyzacji

- panel dyskusyjny: „Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą” w pytaniach i odpowiedziach

- wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą”. Podstawowe założenia oraz wytyczne projektowe dla obiektów służby zdrowia.

 

WARSZTAT PROJEKTANTA

- CAD – jak wybrać odpowiednie środowisko?

- zarys wymagań odnośnie modelu BIM instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych do zarządzania obiektem

- projektowanie CAD & BIM instalacji HVAC przy użyciu oprogramowania

- prezentacja techniczna projektów nominowanych do Nagrody Branżowej PASCAL 2018. Projektanci z renomowanych biur projektowych przedstawiają koncepcje projektów i omawiają zastosowane rozwiązania: OVE ARUP&PARTNERS, EQOS Energie Polska i ZIO-MAX, PROCHEM, TERMO STUDIO, POL-CON CONSULTING, BURO HAPPOLD POLSKA, MK INŻYNIERIA, ZISTECHNIKA, WSP POLSKA, PIO-SAN, SINAP, PERFECTA

 

WARSZTATY CHŁODNICZE - przygotowane we współpracy z Fundacją Ochrony Klimatu PROZON

- centralny rejestr operatorów - zmiany po modernizacji

- regeneracja czy recykling

- nowelizacja ustawy - obowiązki w świetle nowych przepisów

- REAL Alternatives for life

- „Opteon™ – kierunek rozwoju czynników chłodniczych”

- automatyka w chłodnictwie komercyjnym.

 

Zobacz godzinowy program SEMINARIÓW: http://forumwentylacja.pl/seminaria

 

_______________________________________

Zarejestruj do 25 lutego swój udział na targach – kup tańszy bilet on-line i wejdź na targi bez kolejki http://rejestracja.forumwentylacja.pl/

KUPUJĄC BILET ONLINE oszczędzasz!

Wszystkich wybierających się na targi zapraszamy do zakupu biletu wstępu online. Rejestrując swój udział i kupując bilet wstępu przez Internet oszczędzasz czas i pieniądze.

Bilet online 20 zł - rejestracja online

Bilet na targach - 30 zł

Bilet bez rejestracji na targach - 50 zł.

 

Więcej informacji na: www.forumwentylacja.pl