Gośćmi webinarium (seminarium internetowego) było blisko 70 osób, związanych z branżą wentylacji i klimatyzacji. Wśród słuchaczy naliczniejsza była grupa projektantów, licznie pojawili się też studenci. Nie zabrakło instalatorów, doradców technicznych, inżynierów budowy, naukowców i dziennikarzy branżowych.
 
Webinarium okazało się ciekawym doświadczeniem. Dzięki moderatorce, Marcie Eichsteadt, przebiegło bardzo sprawnie, zarówno pod względem technicznym, jak i organizacyjnym. Prowadzący Łukasz Kaczorowski - Product Manager Fläkt Bovent - debiutował przed kamerą. Mimo pewnej tremy, przekazał słuchaczom ogrom informacji technicznych i zainspirował do zadawania pytań.
 
Łukasz Kaczorowski skupił się na pokazaniu na konkretnym przykładzie, jak urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne mogą przyczynić się do uzyskania punktów w wielokryterialnej certyfikacji budynku LEED. Omówił punktację w różnych obszarach (nie tylko komfortu i racjonalnego zużycia energii!), odwołując się do przykładu central wentylacyjnych eQ z modułem odzysku chłodu z pompą ciepła (ReCooler HP), zastosowanych w powstającym właśnie budynku biurowym Alchemia II w Gdańsku. W precertyfikacji LEED budynek ten uzyskał 89 punktów - najwięcej wśród wszystkich obiektów z certyfikatem LEED w Polsce!
 
Do dyspozycji gości był czat, za pośrednictwem którego mogli zadawać pytania prelegentowi. Pojawiło się kilka kwestii, zarówno ogólnych dotyczących zasad certyfikacji LEED, jak i bardzo konkretnych, technicznych, dotyczących właściwości urządzenia, w tym parametrów energooszczędności, zasad doboru czy szczegółów w zakresie spełnienia wymogów certyfikacji. Na część pytań goście uzyskali odpowiedź podczas webinarium, na pozostałe otrzymają odpowiedzi drogą mailową.

Wszyscy słuchacze otrzymali także dostęp do materiałów dodatkowych, dotyczących omawianego urządzenia oraz do nagrania webinarium. Do każdego trafił też imienny certyfikat udziału w webinarium.

Na kolejnym webinarium - tuż po wakacjach, we wrześniu - omówione zostaną zagadnienia dotyczące wentylacji pożarowej. Zapraszamy już dziś - a więcej informacji wkrótce na naszych stronach internetowych oraz na Facebooku.