Na tegorocznym Kongresie Pożarnictwa, który odbywał się 24 lipca br. na Stadionie Narodowym w Warszawie, organizatorzy postawili na różnorodność. Specjaliści, zajmujący się ochroną pożarową budynków, mieli do dyspozycji wykłady eksperckie, prezentacje produktów i rozwiązań w kontekście wymagań prawnych, konsultacje techniczne, wystawę firm branżowych, ekspozycję zewnętrzną, pokazy, konkursy oraz występy orkiestry strażackiej...

Trzy pierwsze sesje Kongresu obejmowały produkty i rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynków. Prezentowano zarówno właśnie wchodzące na rynek nowości produktowe (np. centrala sygnalizacji pożarowej Promat 6000 czy nowa generacja siłowników do klap odcinających wentylacji bytowej Belimo), jak i zastosowanie produktów w konkretnych instalacjach (np. zastosowanie wentylatorów Jet Thrust Fläkt Woods w instalacji kontroli rozprzestrzeniani dymu na parkingach Stadionu Narodowego). Produkty takie jak kable, trasy kablowe, oznakowanie dróg ewakuacyjnych czy awaryjne oprawy oświetleniowe zostały zaprezentowane nie tylko jako konkretne rozwiązania techniczne, ale i od strony nowych wymagań prawnych (zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki techniczne i ich usytuowanie). Pod kątem skuteczności, ale też wymagań prawnych i normowych omówione zostały rozwiązania budowlane (np. zabezpieczenia PYRO SAFE dla przejść instalacyjnych SVT Polska) oraz systemy detekcji gazów (Sensor Tech). Mówiono także o różnych aspektach projektowania i doboru czynnych systemów ppoż - wodnych i gazowych. Nowoczesne gazowe środki gaśnicze można było zbadać "organoleptycznie" (na stoisku firmy 3M - bezpieczny środek Novec oraz na koronie Stadionu, na specjalnej ekopozycji - gaz obojętny Inergen).

Nie mogło zabraknąć wykładów dotyczących obiektu, na którym Kongres się odbywał - Stadionu Narodowego. System wentylacji pożarowej, opartej o system wentylacji strumieniowej Jet Thrust, przedstawił p. Włodzimierz Łącki, Dyrektor ds. Wentylacji Pożarowej Fläkt Bovent. Wyjaśnił zasadę działania wentylacji strumieniowej oraz zaprezentował scenariusz pożarowy na poziomie B2 parkingów przy Stadionie Narodowym.

Jet Thrust System Fläkt Woods - test z gorącym dymem na parkingu Stadionu Narodowego w Warszawie. Źródło: Fläkt Bovent.

O procedurze odbiorowej obiektu opowiedział p. Ireneusz Kopczyński, Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy. W bloku wykładów eksperckich mówiono przede wszystkim o zasadach projektowania systemów pożarowych, w dużej mierze skupiając się na zapewnieniu ich niezawodności. Pan Tadeusz Cisek, ekspert i rzeczoznawca w zakresie zabezpieczeń ppoż, przypomniał i uporządkował najważniejsze zasady projektowania ochrony ppoż budynków wysokościowych. Duże zainteresowanie wzbudził wykład p. Jerzego Ciszewskiego, specjalisty w zakresie sygnalizacji, automatyki pożarowej i instalacji elektrycznych, dotyczący nadmiarowości w projektowaniu automatyki pożarowej. Ekspert odwoływał się do konkretnych zapytań, które napotykał w swej praktyce zawodowej (np. czy stosować by-pass wentylatora regulowanego falownikiem). P. Piotr Tofiło ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej mówił o metodach obliczeniowych, związanych z bezpiecznym pod względem pożarowym sytuowaniem budynków.

W części wystawienniczej można było nie tylko obejrzeć omawiane produkty, ale i porozmawiać z ekspertami oraz wziąć udział w konkursach i pokazach (szczególnie z zakresu ratownictwa). Entuzjastyczną publiczność zgromadziła młodzieżowa Orkiestra Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, która zapewniła oprawę muzyczną otwarcia imprezy i wraz z zespołem tanecznym występowała w czasie przerw.