„Bezpieczna ewakuacja” ma na celu omówienie i przeanalizowanie różnorodnych czynników, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo ludzi w przypadku wystąpienia pożaru w budynku oraz ocenę efektywności działania różnych systemów zabezpieczeń pożarowych pionowych dróg ewakuacyjnych w Polsce i na świecie. Jednocześnie po raz pierwszy w Polsce uczestnicy konferencji będą mogli na żywo obserwować wybuch i rozwój pożaru w budynku oraz akcję gaśniczą jednostek straży pożarnej.

Konferencja jest częścią wielomiesięcznego projektu badawczo-rozwojowego, prowadzonego przez instytucje naukowe i badawcze oraz firmy z sektora prywatnego. W ramach programu analizowana będzie skuteczność zastosowanych systemów ochrony przed zadymieniem klatek schodowych i spełnianie warunków do bezpiecznej ewakuacji ludzi w przypadku wystąpienia pożaru.

- W Polsce nie są prowadzone badania skuteczności systemów oddymiania klatek schodowych, szczególnie w warunkach rzeczywistych pożarów. Większość standardów projektowych opartych jest na wiedzy zapożyczonej z innych krajów. Zagadnienie oddymiania jest poruszane jedynie w analizach teoretycznych, wykorzystujących symulacje komputerowe oraz próby dymowe. Brak jest jednak danych na temat funkcjonowania systemów oddymiania podczas rzeczywistych pożarów. Badania są wyjątkowe, gdyż pozwalają na realną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów oddymiania klatek schodowych w polskich warunkach klimatycznych. Badania pozwolą również na porównanie skuteczności funkcjonowania oddymiania grawitacyjnego z zastosowaniem zarówno nawiewu kompensacyjnego w postaci otworów jak i nawiewu mechanicznego – mówi Jarosław Wiche, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Techniczny firmy SMAY.

 Udział w konferencji jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są on-line,  na stronie www.bezpiecznaewakuacja.pl.

Odbiorcy

Konferencja adresowana jest do osób zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa pożarowego w Polsce: rzeczoznawców pożarowych i projektantów systemów wentylacyjnych, architektów i firmy wykonawcze, zarządców budynków mieszkalnych, instalatorów, dystrybutorów i producentów urządzeń przeciwpożarowych, a także deweloperów, inwestorów, pracowników naukowych i studentów, strażaków (ochotniczych i zawodowych), przedstawicieli instytucji miejskich oraz samorządów lokalnych, mediów.

 

Pożar na żywo

Jedną z największych atrackji konferencji będzie... pożar, który wybuchnie w dziewięciopiętrowym budynku, co pozwoli uczestnikom śledzić rozwój pożaru i przebieg akcji gaśniczej. Dzięki systemowi kamer i czujnikówwewnątrz budynku będzie można przekonać się, jak w rzeczywistym budynku rozwija się pożar.

Zakres tematyczny
Podczas konferencji poruszone zostaną następujące tematy:

  • Stosowanie systemów wentylacji pożarowej w aspekcie formalno-prawnym i rzeczywistym w Polsce i na świecie.
  • Ograniczenia w funkcjonowaniu systemów wentylacji pożarowej i problemy związane z bezpieczną ewakuacją ludzi z budynków.
  • Ocena skuteczności powszechnie stosowanych systemów kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła.
  • Wpływ czynników klimatycznych na skuteczność działania systemów zapobiegania przed zadymieniem.
  • Analiza skuteczności zastosowanych systemów zapobiegających i zabezpieczających przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach średniowysokich i wysokich.
  • Symulacje pożarowe CFD a wyniki badań pozyskanych podczas rzeczywistych pożarów – analiza prób badawczych przeprowadzonych w Sosnowcu w obiekcie testowym. 

Organizatorzy

SMAY Sp. z o.o. i EXPO SILESIA - Centrum Targowo-Konferencyjne w Sosnowcu.

Zespół badawczy

Składa się z ekspertów, m.in. przedstawicieli jednostek naukowych zainteresowanych tematyką pożarową. Do tej grupy należą: dr inż. Grzegorz Kubicki (Politechnika Warszawska), dr inż. Małgorzata Król (Politechnika Śląska), st. kpt. mgr inż. Marcin Cisek (Szkoła Główna Służby Pożarniczej), dr inż. Grzegorz Sztarbała z firmy ARDOR oraz Komendy Miejskiej PSP w Sosnowcu.

Patronaty

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Sosnowiec oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Pożarowej – Państwowy Instytut Badawczy. Wśród patronów medialnych jest też portal HVACR.pl

Źródło: SMAY Sp. z o.o.