Podręcznik „Systemy różnicowania ciśnienia w budynkach wielokondygnacyjnych 2013” (wydanie szóste) opisuje innowacyjne na skalę europejską, sterowane elektronicznie systemy zapobiegania przed zadymieniem pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych w przypadku pożaru, opracowane przez firmę Smay. Systemy Smay to rozwiązania skuteczne i niezawodne, zapewniające bezpieczeństwo użytkowników w przypadku pożaru, opracowane na podstawie badań i testów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
iSWAY-FC – seria kompaktowych jednostek napowietrzających, które dzięki niewielkim wymiarom oraz szerokiej gamie zastosowanych wentylatorów można stosować praktycznie w wszystkich rodzajach obiektów budowlanych;
SAFETY WAY– zbudowany z odpowiednio skonfigurowanych zestawów jednostek iSWAY-FC i przeznaczony do zastosowania w budynkach, w których z punktu widzenia stabilizacji ciśnienia istotne znaczenie odgrywają zjawisko efektu kominowego oraz opory przepływu powietrza.
Jako jedyne w Polsce, rozwiązanie iSWAY -FC / SAFETY WAY spełniają literalnie trzy kryteria instalacji różnicowania ciśnienia niezbędne do zapewnienia bezpiecznej ewakuacji w przypadku pożaru:
– wytworzenie i utrzymanie w przestrzeni klatki schodowej stabilnej wartości nadciśnienia w stosunku do kondygnacji objętej pożarem;
– utrzymanie minimalnej prędkości ukierunkowanego przepływu powietrza przez otwarte drzwi ewakuacyjne pomiędzy klatką schodową (przedsionkiem przeciwpożarowym), a korytarzem na kondygnacji objętej pożarem;
– kontrolę maksymalnej wartości różnicy ciśnienia po obu stronach drzwi ewakuacyjnych, tak aby maksymalna siła potrzebna do otwarcia drzwi zmierzona na klamce nie przekraczała wartości 100 N.
Przewodnik zawiera między innymi informacje dotyczące: podstaw prawnych w zakresie projektowania instalacji różnicowania ciśnienia, wentylacji pożarowej w budynkach wielokondygnacyjnych oraz metod nadciśnieniowego zapobiegania przed zadymieniem przedsionków przeciwpożarowych. W opracowaniu znajdują się ponadto kompletne karty katalogowe produktów firmy SMAY w zakresie instalacji różnicowania ciśnienia w budynkach.

Drugi z podręczników SMAY pt. "Wentylacja strumieniowa garaży" (wydanie trzecie), w przystępnej formie omawia szereg aspektów technicznych związanych z projektowaniem oraz oceną skuteczności instalacji strumieniowej wentylacyjnej obiektów garażowych. W Przewodniku opisane zostały również podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem mechanicznej wentylacji kanałowej projektowanej w oparciu o brytyjską normę BS 7346-7 oraz normę niemiecką VDI 2053 oraz metodyka prowadzenia prób odbiorowych zgodnie z australijską normą
AS 4391, a także okresowych przeglądów instalacji wentylacji strumieniowej i kanałowej.

Pobierz: