REHVA czyli Federation of European Heating, Ventilation and Air-conditioning Associations jest wiodącą europejską organizacją zawodową, której celem jest poprawa zdrowia, komfortu cieplnego i efektywności energetycznej przy jednoczesnym wspieraniu rozwiązań energooszczędnych i zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Działania REHVA skupiają się na inicjowaniu badań naukowych oraz wdrażaniu programów edukacyjnych i szkoleniowych.

REHVA poprzez swoje inicjatywy zapewnia i wzmacnia współpracę zarówno pomiędzy Członkami Stowarzyszenia, jak i Członkami Wspierającymi pochodzącymi z krajów należących do Unii Europejskiej, a także innych Państw Europy. Stowarzyszenie współpracuje zarówno z europejskimi, jak i międzynarodowymi organizacjami branżowymi HVACR.

REHVA istnieje od 1963 i powstała w celu wzmocnienia współpracy między krajowymi i europejskimi stowarzyszeniami działającymi w branży ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Aktualnie zrzesza 26 krajowych stowarzyszeń sektora HVAC oraz ponad 110 000 członków. Siedziba REHVA znajduje się w Brukseli (Belgia).

Członkiem REHVA mogą zostać organizacje, stowarzyszenia i instytucje z każdego kraju w Europie, które zrzeszają inżynierów HVAC lub związane są z ogrzewnictwem, wentylacją i klimatyzacją poprzez naukę lub praktykę.

Członkiem REHVA w Polsce jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS; www.pzits.pl) z siedzibą w Warszawie, a od stycznia 2013 roku Członkiem Wspierającym REHVA została firma SMAY Sp. z o.o. z Krakowa (www.smay.pl).

Aby zostać członkiem REHVA należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go do biura REHVA drogą mail info@rehva.eu lub faksem +32 2 512 90 62.

Polecamy: Benefits of  REHVA activities to supporters

Strona internetowa REHVA: www.rehva.eu