Warsaw Spire to kompleks biurowy, powstający od połowy 2011 roku na działce ograniczonej ulicami Towarową, Łucką, Grzybowską i Wronią. Wznoszone są trzy budynki, w tym wieża wysoka na 220 m (w tym 180 m powierzchni biurowej) i dwa budynki sąsiadujące (B i C) o wysokości 55 m. Kompleks obejmie ok. 60 000 m² powierzchni biurowo-handlowej na 49 kondygnacjach naziemnych. Projekt obiektu przygotowała pracownia Jaspers & Eyers Partners, we współpracy z Politechniką Warszawską. Cechą charakterystyczną budynku będzie podwójna szklana fasada oraz spełnienie wysokich wymagach m.in. z zakresu energooszczędności (projekt uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent). Inwestorem jest firma Ghelmaco.

Pierwszy najemca wprowadzi się do budynku B już we wrześniu 2014 roku. O jego bezpieczeństwo będą dbać m.in. klapy przeciwpożarowe, dostarczone przez firmę Mercor.

mcr FID PRO to typoszereg jednopłaszczyznowych klap odcinających oraz do systemów wentylacji pożarowej z wyzwalaczem termicznym, o klasie odporności ogniowej EIS120 lub EIS120AA (zależnie od typu klapy i miejsca montażu). W czasie pożaru zapewniają zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą przechodzą przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne. W warunkach normalnej pracy wentylacji, przegroda klapy ppoż pozostaje otwarta i zamyka się w przypadku wybuchu pożaru. Klapy mcr FID PRO dostępne są jako klapy okrągłe o średnicach od 100 mm do 315 mm, na zamówienie mogą być też wykonane w wymiarach pośrednich. Mają Aprobatę Techniczną ITB AT-15-7303/2009 oraz Certyfikat Zgodności ITB CZ-ITB-1585/W.

mcr FID S to typoszereg jednopłaszczyznowych klap odcinających do zabudowy w systemach wentylacji ogólnej. Wyposażone w wyzwalacz termiczny, mają klasę odporności ogniowej EIS120 lub EIS120AA (zależnie od typu klapy i miejsca montażu). W czasie pożaru zapewniają zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą przechodzą przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne. W warunkach normalnej pracy wentylacji, przegroda klapy ppoż pozostaje otwarta i zamyka się w przypadku wybuchu pożaru. Klapy mcr FID S dostępne są zarówno jako klapy prostokątne (P), jak i okrągłe (O), w wykonaniu z przekładką izolacyjną lub bez niej. Produkowane są w wymiarach: szerokość od 200 do 1200mm, wysokość od 200 do 1200mm lub średnicy od 125mm do 1000mm. Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich, przy maksymalnej powierzchni przekorju dla klap prostokątnych 1 m2. Mają Certyfikat CE wg PN EN 15650:2010.


Źródło: Mercor, Ghelamco
Zdjęcia: Ghelamco (główne, budynek), Mercor (klapy ppoż)