Klasa przeciwpożarowa opisywana jest zgodnie z poniższym schematem:

EI(ve/ho i<->o) 180 S

„180”

czas, przez jaki zagwarantowane jest utrzymanie parametrów ognioodporności klapy. Wartość ta może wynosić 60, 90, 120 lub 180 minut. Wartości te nie są przydzielane samej klapie, ale systemowi podziału, składającemu się z klapy, ściany i materiałów wykorzystanych do uszczelnienia. Jednocześnie ta sama klapa może być inaczej sklasyfikowana, jeśli jest zamontowana w różnych ścianach lub przy wykorzystaniu innych metod uszczelniania.

 

„E” – Integralność

Wskazuje, że w czasie wskazanym w specyfikacji nie ma bezpośredniego przepływu ognia poprzez odciętą sekcję wentylacji, a w trakcie testów wyciek powietrza, spowodowany spadkiem ciśnienia, wyniósł mniej niż 360 m³/(hm²). Integralność gwarantowana jest przez pojemność izolacyjną przegrody, ale także przez stabilność i wytrzymałość obudowy na odkształcenia spowodowane wysoką temperaturą.

 

„I” – Izolacja

Wskazuje, że w czasie określonym w specyfikacji po stronie klapy nie wystawionej na kontakt z ogniem ściana i przewody wentylacyjne utrzymają średnią temperaturę w przedziale 140°C - 180°C. Wartości te są znacznie niższe niż temperatura zapłonu materiałów, znajdujących się wewnątrz instalacji wentylacyjnej lub w bezpośrednim kontakcie ze ścianą. Tego typu materiały to np.: kurz, okablowanie, rury, przewody techniczne, izolacja termiczna i dźwiękowa, kurtyny, zasłony, opary chemiczne. Osiągnięcie przez dany materiał temperatury samozapłonu wiązało by się z wywołaniem drugiego pożaru, nawet, jeżeli nie ma bezpośredniego przejścia do kolejnego pomieszczenia.

 

„S” - Uszczelka

Wskazuje, że klapa przeciwpożarowa utrzymuje szczelność nawet przy temperaturze pokojowej. Zgodnie z normą PN-EN 1366-2 oznacza to, że wyciek wynosi mniej niż 200 m³/(hm²) przy ciśnieniu 300 Pa.

 

„ve/ho” – pozycja instalacji

  • „ve” oznacza, że specyfikacja odnosi się do klapy zainstalowanej w pozycji pionowej, „ho” odnosi się do instalacji w pozycji poziomej
  • „i<->o” wskazuje kierunek pochodzenia ognia

Oznaczenie „i<->o” wskazuje, że klasyfikacja przeciwpożarowa dla danego urządzenia nie zależy od kierunku pochodzenia ognia. Klapa z takim oznaczeniem przechodzi testy przeciwpożarowe dwukrotnie (raz z mechanizmem w pożarze i raz z mechanizmem poza ogniem).

Pomimo, że norma PN-EN 1366-2 wymaga minimalnego ciśnienia przy testach wynoszącego 300 Pa, Lindab zdecydował się podnieść ten próg dla klap z serii WK i WH do 500 Pa. Przeprowadzenie testów w tak ekstremalnych warunkach gwarantuje, że klapa będzie efektywna w przypadku każdego pożaru.

 

Oto najnowsze modele klap przeciwpożarowych w ofercie Lindab

WH25 WH45 WK25 WK45
          
Karta katalogowa Karta katalogowa Karta katalogowa Karta katalogowa


Pozostałe części cyklu "Przewodnik Lindab: Klapy przeciwpożarowe z klasą"

 

Część 1. Normy i certyfikaty dla odcinających klap przeciwpożarowych

Koniec wątpliwości, które normy są obowiązkowe dla odcinających klap przeciwpożarowych!

 

Cześć 3. Mechanizmy kontrolujące klapy przeciwpożarowe

Skuteczne działanie klap odcinających już przy pierwszych oznakach zadymienia

 

Część 4. Nowa jakość klap przeciwpożarowych w ofercie Lindab

Znak firmowy - najwyższa szczelność

 

Część 5. Minimalne odległości przy montażu klap ppoż

Czy mogą wynosić 0 mm?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Lindab