Dla zapewnienia właściwego przebiegu pracy klapy przeciwpożarowej – i jej poprawnego doboru – konieczna jest więc szeroka wiedza dotycząca mechanizmów kontrolujących.

Klapy przeciwpożarowe wyposażone są w mechanizmy, które można zakwalifikować do trzech głównych kategorii:

  • samoczynne,
  • z elektromagnesem,
  • z siłownikiem.

Niezależnie od zastosowanego mechanizmu, podstawę systemu zawsze stanowi wyzwalacz termiczny, który przy zarejestrowaniu zadanej temperatury automatycznie uruchamia mechanizm sprężynowy. Wyzwalacz jest elementem jednorazowym i po każdym wykorzystaniu konieczna jest jego wymiana.

Główną zaletą mechanizmów sterowania wyposażonych w siłownik lub magnes, jest możliwość zainicjowania zamknięcia klapy przeciwpożarowej poprzez sygnał z czujników zadymienia. Zamknięcie klap przy pierwszych oznakach zadymienia znacznie ogranicza rozprzestrzenianie się gazów poprzez instalację i zmniejsza ryzyko rozprzestrzenienia się pożaru poprzez ich zapłon. Tego typu rozwiązanie znacznie zmniejsza również zadymienie w przypadku małych pożarów, które nie generują wystarczającej temperatury do uruchomienia wyzwalacza termicznego.


 Mechanizmy samoczynne

 

Ten typ mechanizmu potocznie nazywany jest manualnym, ponieważ nie ma możliwości sterowania pozycją przegrody poprzez zewnętrzne sygnały. Zamkniecie klapy zainicjowane może być wyłącznie poprzez wyzwalacz termiczny, zaś jej otwarcie wymaga ręcznego przekręcenie dźwigni znajdującej się na obudowie. Mechanizm samoczynny może zostać opcjonalnie rozbudowany o mikroprzełączniki, wskazujące położenie przegrody. Sygnał z mikroprzełączników o pozycji przegrody każdej klapy przeciwpożarowej wyposażonej w mikroprzełącznik, może zostać zdalnie przekazany do systemu informatycznego.

 

Na zdjęciu: klapa WK45 z mechanizmem samoczynnym. Fot. Lindab.

Mechanizmy z elektromagnesem

Mechanizmy wyposażone w elektromagnes umożliwiają zamknięcie przegrody przy użyciu sygnału zewnętrznego. Choć podobnie jak dla mechanizmu manualnego otwarcie klapy wymaga przekręcenia dźwigni znajdującej się na obudowie, zamknięcie przegrody jest częściowo zautomatyzowane. Może być zainicjowane zarówno poprzez wyzwalacz termiczny, jak i zewnętrzny sygnał elektryczny.

W zależności od potrzeb projektanci mogą wykorzystać dwa typy elektromagnesów:

  • magnes przerywający
    Zamknięcie przegrody następuje w momencie odcięcia zasilania.
  • magnes wejścia
    Zamknięcie przegrody następuje w momencie przesłania sygnału elektrycznego.

Mechanizmy z elektromagnesem również mogą zostać opcjonalnie wyposażone w mikroprzełącznik, wskazujący pozycję przegrody.

 

Mechanizmy z siłownikiem

 

Mechanizmy tego typu są najbardziej zaawansowanym technicznie, w pełni zautomatyzowanym rozwiązaniem w zakresie sterowania klapami przeciwpożarowymi. Przegroda zamyka się i otwiera przy pomocy siłownika, specjalnie zaprojektowanego do pracy z mechanizmem sprężynowym klapy. Siłownik wyposażony jest w wewnętrzny i zewnętrzny czujnik termiczny, dzięki czemu możliwe jest zamknięcie przegrody poprzez zewnętrzny sygnał elektryczny lub poprzez reakcję jednego z wyzwalaczy termicznych.

Otwarcie klapy wymaga podłączenia zasilania, które musi być stale dostarczane do urządzenia. Odcięcie zasilania jest sygnałem do zamknięcia przegrody.

Klapy Lindab z siłownikami wyposażone są standardowo w mikroprzełączniki, wskazujące położenie przegrody każdej klapy przeciwpożarowej.

Na zdjęciu: siłownik Siemens stosowany w klapach przeciwpożarowych Lindab. Fot. Lindab.


 

Oto najnowsze modele klap przeciwpożarowych w ofercie Lindab:

WH25 WH45 WK25 WK45
          
Karta katalogowa Karta katalogowa Karta katalogowa Karta katalogowa

 

 W cyklu "Przewodnik Lindab: Klapy przeciwpożarowe z klasą" ukazały się także:

 

Część 1. Normy i certyfikaty dla odcinających klap przeciwpożarowych

Koniec wątpliwości, które normy są obowiązkowe dla odcinających klap przeciwpożarowych!

 

Część 2. Klasy odporności ogniowej

Oznaczenia klas odcinających klap przeciwpożarowych bez tajemnic!

 

Część 4. Nowa jakość klap przeciwpożarowych w ofercie Lindab

Znak firmowy - najwyższa szczelność

 

Część 5. Minimalne odległości przy montażu klap ppoż

Czy mogą wynosić 0 mm?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Lindab