III Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego to warsztaty i wykłady organizowane przez firmę Schrack Seconet oraz partnerów. Odbywają w dniach 1-2 października 2014 roku w Hotelu Windsor w Jachrance. Jednym z tematów będzie wentylacja pożarowa i oddymianie, przy czym eksperci skupią się na technologiach sterowania tymi rozwiązaniami.

Pierwszego i drugiego dnia, podczas popołudniowych warsztatów, poruszone będą następujące tematy:

System różnicowania ciśnień - podstawa prawna urządzeń, wymagania Polskiej Normy PN-EN 12101-6 i charakterystyka urządzeń systemu (Sławomir Gradowicz, Mirosław Dybczyk, Mariusz Majerski - Scrol); Certyfikowane siłowniki i układy do sterowania klapami odcinającymi wentylacji bytowej - rozwiązanie klasyczne i cyfrowe (Krzysztof Jaglak - Belimo); Certyfikowane układy do sterowania klapami wentylacji pożarowej (Ryszard Buczek). Drugiego dnia, Mariusz Majerski z firmy Scrol przedstawi Zasady doboru wentylatorów do strumieniowych systemów oddymiania parkingów podziemnych.

Najważniejszym punktem imprezy będzie prezentacja na żywo procedury zadziałania wszystkich, zintegrowanych systemów bezpieczeństwa podczas pożaru.

Zobacz szczegółowy plan_wykłady i warsztaty 2014

Rejestracja online - dziś ostatni dzień! lość miejsc na szkoleniu jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, ostatecznym potwierdzeniem udziału będzie pisemne potwierdzenie ze Schrack Seconet Polska, które każdy uczestnik otrzyma w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.

źródło: Scrol

fot. kadr z ubiegłorocznego pokazu instalacji zintegrowanych (na zdjęciu urządzenia Belimo), fot. Schrack Seconet