Zwykle informacja o nowej siedzibie poprzedzana jest sformułowaniem  "w związku z dynamicznym rozwojem". W przypadku firmy Scrol zmiany oznaczają przede wszystkim zwiększenie powierzchni magazynowej, a więc większą dostępność jeszcze szerszego asortymentu. Powiększyła się też powierzchnia biurowa, co ułatwi i usprawni bieżącą obsługę klientów.

Nowa siedziba firmy Scrol mieści się na ul. Polnej (jeszcze bez numeru) w Chwaszczynie. Numery telefonów, adresy mailowe oraz numery kont bankowych pozostają bez zmian.