O SODECA

SODECA koncentruje swoją działalność, od założenia firmy w 1983 roku, na produkcji wentylatorów przemysłowych przeznaczonych do stosowania w instalacjach oddymiających, a także systemów wentylacyjnych do utrzymywania odpowiedniego poziomu nadciśnienia w drogach ewakuacyjnych. Wentylatory marki SODECA można znaleźć we wszystkich krajach europejskich oraz w wielu częściach świata - dzięki wysokiej jakości produktów, przechodzących wszechstronne badania i testy, produkowanych zgodnie z normą ISO 9001:2008 i standardami AMCA, w zakładach w Sant Quirze de Besora na ponad ponad 16.000 metrach kwadratowych powierzchni.

Oferta SODECA

Oferta firmy SODECA obejmuje kilkadziesiąt modeli wentylatorów oddymiających, w tym osiowych, promieniowych, dachowych i strumieniowych. Wentylatory posiadają certyfikaty temperaturowe zgodne z normą EN 12101-3-2002 i mogą zostać wykonane w jednej z trzech klas odporności temperaturowej: 200°C/2h, 300°C/1h i 400°C/2h. W zależności od potrzeb wynikających z założonych scenariuszy rozwoju pożaru stosuje się wentylatory jednokierunkowe lub rewersyjne. Wentylatory oddymiające SODECA - w galerii pod artykułem.

Certyfikowane wentylatory firmy SODECA znajdują zastosowanie w szerokim zakresie, w tym w systemach wentylacji strumieniowej w parkingach podziemnych. Wentylacja strumieniowa polega na wymuszeniu przez wentylatory strumieniowe uporządkowanego przepływu powietrza w kierunku od miejsca jego nawiewu do punktów wyciągowych. Powietrze, zawierające spaliny z pojazdów, zasysana jest przez wentylator strumieniowy, który przetłacza je w danym kierunku i nadaje mu odpowiednią prędkość. Powietrze opuszczające wentylator strumieniowy wprawia w ruch w obszarze garażu większe masy powietrza otaczające wentylator, przemieszczając je w kierunku punktów wyciągowych.

Wentylacji parkingów podziemnych ma na celu:

  • redukcję stężenia szkodliwych gazów, takich jak: tlenek i dwutlenek węgla, tlenki siarki,
  • zabezpieczenie przed wybuchem,
  • zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku pożaru.

W większości przypadków instalacja wentylacji strumieniowej spełnia rolę zarówno wentylacji bytowej jak i oddymiającej. Jest to ciekawa alternatywa dla tradycyjnych kanałowych systemów wentylacyjnych, która pozwala ona na oszczędność miejsca na prowadzenie układu instalacji w garażu. Charakteryzuje się również wyższą skutecznością działania i łatwiejszą regulacją niż system wentylacji kanałowej. Ponadto zalety wentylacji strumieniowej to:

• obniżanie temperatury dymu w trakcie pożaru;
• polepszenie widzialności w garażu, umożliwiające skuteczną i bezpieczną ewakuację oraz przeprowadzenie akcji przeciwpożarowej;
• redukcja ciśnienia statycznego głównych wentylatorów wyciągowych;
• szybki i prosty montaż;
• niekolidowanie z innymi instalacjami w garażu podziemnym (instalacja elektryczna, monitoring, instalacja wodna itp.);
• wyeliminowanie tzw. stref martwych na obszarze całego parkingu podziemnego;
• relatywnie prosty projekt.

Wentylatory oddymiające THT i THT/IMP

THT
Urządzenia Sodeca tej serii to wentylatory osiowe wyciągowe w długiej lub krótkiej obudowie, do pracy wewnątrz stref zagrożonych pożarem (400°C/2h, 300°C/1h i 200°C/2h), dostępne również w wersji z certyfikatem ATEX (ozn. THT/ATEX).

Wentylator:THT i THT/IMP Sodeca
• Stalowa obudowa THT/ ATEX z paskiem aluminium w wirniku zgodnie ze standardem EN-14986.2005.
• Wirniki odlewane z aluminium.
• Zgodne z EN-12101-3-2002, certyfikat nr 0370-CPD-0305
• Kierunek przepływu powietrza: silnik-wirnik

Silnik
• Klasa izolacji H , w przypadku pracy ciągłej (S1) i awaryjnej (S2), z łożyskami kulowymi, ochrona IP55, jedno lub dwubiegowy w zależności od modelu
• Trójfazowy 230/400V.-50Hz. (do 4 CV) i 400/690V-50Hz (moc powyżej 4 CV)
• Maksymalna temperatura transportowanego powietrza: tryb S1 -20°C +40°C w przypadku pracy ciągłej; tryb S2 200°C/2h, 300°C/ 2h, 400°C/2h.

Wykończenie:
• Powłoka antykorozyjna z żywicy poliesterowej, polimeryzowanej w 190°C, po alkalicznym odtłuszczaniu i wstępnej obróbce bez udziału fosforanów.

Dostępne na życzenie klienta:
• Wentylatory w długiej obudowie z klapą rewizyjną
• W 100% odwracalne wirniki
Więcej o THT>>

THT/IMP
Wentylatory strumieniowe THT/IMP to wentylatory dalekiego zasięgu z okrągłą (THT/IMP-C), ośmiokątną (THT/IMP-L) lub owalną (THT/IMP-O) obudową, przystosowane do pracy w pomieszczeniach o podwyższonym ryzyku pożaru (400°C/2h, 300°C/1h i 200°C/2h) jednokierunkowe lub rewersyjne.

Wentylator
• Jednokierunkowe lub rewersyjne urządzenie wentylacyjne składające się z wentylatora, tłumików, wsporników i deflektorów.
• Dopuszczone do stosowania w instalacjach oddymiających zgodnie z normą EN-12101-3-2002, certyfikat nr 0370-CPD-0394
• Wirniki wykonane z odlewanego aluminium, zaprojektowane do osiągania optymalnego ciągu
• Kratka ochronna zapobiegająca kontaktowi człowieka z ruchomymi częściami wentylatora, zgodnie z normą UNE 100250, w przypadku
wersji jednokierunkowej
• Deflektor zwiększający zasięg wyrzutu powietrza zamontowany po stronie wirnika. W przypadku wersji rewersyjnych deflektory montujesię po obu stronach
• Bardzo efektywne tłumiki z izolacją termiczną i akustyczną
• Wyłącznik bezpieczeństwa, seria IAT, wbudowany w modelach THT/IMP-L i THT/IMP-O, dostępny na życzenie w przypadku modelu THT/IMP-C
• Kierunek przepływu powietrza: silnik-wirnik lub w 100% odwracalny
• THT/IMP-C: Stalowa, okrągła obudowa
• THT/IMP-C: Płyta specjalnie zaprojektowana do podwieszenia całej jednostki. Od średnicy 500 mm w górę jednostki dostarczane są z wibroizolatorami sprężynowymi.
• THT/IMP-L: Ośmiokątna obudowa ze stali ocynkowanej
• THT/IMP-O: Stalowa, owalna obudowa o niewielkiej masie

Silnik
• Klasa izolacji H, przeznaczony do pracy ciągłej (tryb S1) i awaryjnej (tryb S2), z łożyskami kulowymi, stopniem ochrony IP55, dwubiegowy
• Trójfazowy 400V-50Hz. Dhalander
• Dopuszczalna temperatura transportowanego powietrza: tryb S1: -20°C+ 40°C; tryb S2: 200°C/2h, 300°C/2h, 400°C/2h

Wykończenie:
• Powłoka antykorozyjna z żywicy poliesterowej polimeryzowanej w 190°C, po alkalicznym odtłuszczaniu i wstępnej obróbce bez udziału
fosforanów (THT/IMP-C, THT/IMP-O) lub zabezpieczona antykorozyjnie blacha ocynkowana (THT/IMP-L)

Dostępne na życzenie klienta:
• osiągane przez wentylatory wartości ciągów różniące się od podanych w katalogu.
Więcej o THT/IMP>>

Na foto z prawej: wentylatory SODECA THT, THT/IMP-C, THT/IMP-O i THT/IMP-L.

Więcej informacji o systemach oddymiania oraz o systemach nadciśnieniowych marki SODECA - w broszurze pdf lub na stronie www.sodecapolska.pl

Wyłącznym dystrybutorem produktów SODECA na terenie Polski jest firma SCROL.