Listopadowe webinarium (seminarium internetowe) Fläkt Bovent i HVACR.pl Liczba się nie liczy. Skuteczna ochrona przedsionków przed zadymieniem odbyło się 4 listopada 2015 roku w samo południe i tradycyjnie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród odbiorców.

Webinarium poprowdził doświadczony ekspert z zakresu wentylacji pożarowej Sławomir Antkowiak, we Fläkt Bovent odpowiedzialny za rozwój produktu SMPA. Na przykładzie tego systemu różnicowania ciśnień stosowany jako czynna ochrona przed zadymieniem, prelegent wskazywał, jak rozwiązywać problemy związane z projektowaniem wentylacji pożarowej, która spełni wymagania prawne, a jednocześnie spełni swą rolę w przypadku pożaru.

Wentylacja pożarowa to dla projektantów interesujący temat, o czym świadczyły również padające pytania i uwagi, w większości dotycząca szczegółów projektowych - np. wysokości, do jakiej można stosować nawiew jednopunktowy; organizacja nawiewu; sytuacja, w której obie czerpnie wykryją dym; regulacja instalacji etc.

Cieszymy się z zainteresowania webinariami, w których łączona jest wiedza ekspercka z informacjami o konkretnych produktach - do tej pory odbyły się jeszcze Jak uzyskać więcej punktów w certyfikacji LEED dzięki systemowi HVACR? Studium przypadku (kwiecień 2015) oraz Bezpieczeństwo nie tylko podczas pożaru. Wentylacja strumieniowa garaży z funkcją detekcji i usuwania CO i LPG (wrzesień 2015). Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy nie tylko za aktywny udział, ale i za wszystkie opinie. Wykorzystamy je do dalszego doskonalenia webinariów.