Business Garden Poznań to 9 budynków o powierzchni 80 000 m2. Pierwszy etap inwestycji, obejmujący 4 budynki o 42 000 m2 powierzchni najmu, ma być oddany do końca roku 2014. Jest pierwszym poznańskim parkiem biurowym, który otrzymał precertyfikację LEED Gold. Uzyskanie certyfikatu było możliwe także dzięki belkom chłodzącym Wega firmy Fläkt Woods, które stworzyły energooszczędny system wentylacji i chłodzenia.


Fot. 1. Business Garden Poznań z belkami chłodzącymi Wega. Pierwszy etap zostanie oddany do użytku pod koniec 2014 roku. Fot. Swede Center.

- Nasze najnowsze inwestycje biurowe, takie jak Brama Portowa w Szczecinie, czy Business Garden w Warszawie, Poznaniu i we Wrocławiu zostały zaprojektowane w oparciu o nowoczesne i energooszczędne rozwiązania techniczne zgodne z wymogami certyfikacji LEED - podkreśla Ewa Łydkowska, rzecznik prasowy Swede Center. - Energooszczędny system wentylacji i chłodzenia oparty o belki chłodzące doskonale spełnia wymogi zrównoważonego budownictwa i został zastosowany we wszystkich wymienionych inwestycjach. W połączeniu z innymi proekologicznymi rozwiązaniami, system pozwala stworzyć komfortowe i przyjemne środowisko pracy dla użytkowników budynków oraz zapewnia optymalizację kosztów w okresie utrzymania, przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnych oddziaływań na środowisko.

Belki dla certyfikacji LEED
Belki Wega, dostarczone przez Fläkt Woods do poznańskiego obiektu, to urządzenia montowane w stropie podwieszanym. Obudowa, z płytą czołową malowaną na biało, wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Wężownice wykonane są z rurek miedzianych, z króćcami podłączeniowymi ø15 mm oraz z lamel aluminiowych. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 1,6 MPa.
Urządzenia zostały docenione przez dewelopera ze względu na optymalizację wymagań co do energooszczędności oraz co komfortu użytkowników. Umożliwiły też spełnienie kryteriów certyfikacji LEED, w tym m.in. osiągnięcie odpowiedniego poziomu efektywności energetycznej budynku (wyznaczanego symulacyjnie, według metody podanej w normie ASHRAE 90.1-2007) oraz realizację wymagań normy ASHRAE 62.1-2007, dotyczącej jakości powietrza wewnętrznego.

Fot. 2 Wizualizacja montażu belki Wega w suficie podwieszanym. Fot. Fläkt Woods.

Elastyczność belek chłodzących
Dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym, belki są elastyczne, umożliwiając dopasowanie się do zmieniających się potrzeb użytkowników, w tym nowego układu chłodzącego pomieszczenia.

  • System regulacji kierunku nawiewu (Flow Pattern Control). System umożliwia wyregulowanie kierunku przepływu powietrza pod różnymi kątami (0 – 15 – 30 – 45), poprzez łatwe ustawianie kierownic powietrza. Dla każdego odcinka o długości 300 mm można ustawić inny kąt. Łatwość ustawienia pozwala na szybkie dostosowanie strumienia powietrza do zmieniających się potrzeb.
  • Energy Control System umożliwia łatwą regulację strumienia powietrza. Ten sposób sterowania zapewniony jest dzięki elastycznemu, nowatorskiemu układowi i konstrukcji systemowi dysz nawiewnych – możliwe jest ustawienie długości otworów. Pozwala to na ustawienie wielkości strumienia nawiewanego oraz sposobu rozprowadzania powietrza.

Zalety belek
- Klasyczne, bardzo powszechnie stosowane klimakonwektory z wentylatorami używają wody lodowej o temperaturze około 6oC. W stosowanym przez nas systemie woda lodowa doprowadzona do belek chłodzących ma temperaturę 16oC – mówi Ewa Łydkowska. Ryzyko wykraplania wilgoci znacznie zmniejszono przez monitorowanie wilgotności w pomieszczeniu – każda z 2500 belek została wyposażona w przylgowy czujnik kondensacji.
Deweloper docenił też cichą pracę urządzeń. Komfort użytkownika znacznie poprawia też niemal bezgłośna praca systemu belek chłodzących. - Powietrze do belek dostarczane jest przez centrale wentylacyjne umiejscowione na najwyższym piętrze lub w podziemnej części budynków. Takie rozwiązanie gwarantuje, że system wentylacji jest cichy, a przez to maksymalnie komfortowy dla najemców – mówi Ewa Łydkowska. Zastosowano 20 central wentylacyjnych eQ, także z oferty Fläkt Woods.

Więcej oszczędności energii

Wybierając system oparty o belki chłodzące, Swede Center zwrócił też uwagę na możliwość wykorzystania wiosną i jesienią (przy temperaturze powietrza zewnętrznego poniżej 20ºC) opcji free coolingu. - Nie ma potrzeby uruchamiania agregatów chłodu – najbardziej energochłonnych urządzeń w budynkach biurowych – wyjaśnia Ewa Łydkowska. -  Chłodzenie budynku jest 2-3-krotnie droższe niż jego ogrzewanie, dlatego ekonomiczność systemu, jaką zapewnia free cooling, jest tak istotna. To oczywiście przekłada się odpowiednio na zmniejszenie kosztów operacyjnych obiektu, z korzyścią dla najemców.

Foto główne: Fläkt Woods