Zakup urządzeń energooszczędnych wyszczególnionych na Liście Technologii Energetycznych (ang. Energy Technology List) daje przedsiębiorcy dopłatę w formie 100% wartości odpisu podatkowego od kosztów uzyskania przychodu w pierwszym roku. Jest to element rządowego planu zwiększonego odpisu od kosztów uzyskania przychodu (ang. Enhanced Capital Allowance Scheme).

Z zakwalifikowaniem aktywnych modułów chłodzących na Listę wiąże się ciekawa historia. Lista uwzględniała dotychczas klimakonwektory wentylatorowe o podwyższonej energooszczędności, lecz nie moduły chłodzące, co uzasadniano stwierdzeniem, iż nie można rozstrzygnąć, który z modułów chłodzących jest bardziej energooszczędny, nie uwzględniając poboru energii. Brytyjski Swegon, współpracując z organizacją producentów przemysłowych CBCA (ang. Chilled Beam and Ceiling Association, Stowarzyszenie Producentów Belek i Stropów Chłodzących) przeprowadził skuteczny lobbing za - jak podaje firma - zniesieniem owej swoistej niesprawiedliwości. Grupa Carbon Trust, prowadząca Listę Technologii Energetycznych, po szeregu badań i konsultacji orzekła, iż moduły chłodzące należy uznać za instalacje energooszczędne i tym samym zakwalifikować je do wpisania na Listę.