Na liście nowości Klimor znalazły się bardziej elastyczne układy sterowania pompami ciepła i automatyki modułowej do układów pompa ciepła/układ chłodniczy (HPM/CM), a także nowe rozwiązania wymienników ciepła.

Układy sterowania
Oferta zostaje poszerzona o układy chłodnicze i pompy ciepła do central MCK regulowane płynnie - takie rozwiązanie pozwala na bardziej efektywne dopasowanie pracy centrali do bieżących potrzeb i zmniejszenie zużycia energii. Do każdej centrali z modułem chłodniczym i pompą ciepła wprowadzony zostaje też zintegrowany system kontroli tych układów. Urządzenia mogą być więc dostępne w trzech wariantach:

  • centrala wentylacyjna z układem chłodniczym lub pompą ciepła z układem sterującym okablowanym w urządzeniu;
  • centrala wentylacyjna z układem sterującym i opcjonalnym modułem siłowym do układu CM/HPM;
  • centrala wentylacyjna z układem sterującym, modułem siłowym i sterownicą centrali z elementami wykonawczymi, jako kompletny układ automatyki.

Wysokosprawne i higroskopijne wymienniki ciepła
Wysokosprawny wymiennik ciepła (rekuperator) jest udoskonaloną wersją wymiennika krzyżowego. Wydłużono czas kontaktu strumieni powietrza wywiewanego i nawiewanego, co sprawia, że sprawność wymiennika osiąga nawet 93%. Wymienniki te będą stosowane w centralach w wielkościach 1-6. W ofercie znajdą się też centrale wyposażone w higroskopijne wymienniki obrotowe, dzięki którym możliwy jest odzysk wilgoci.

Zaletą takich rozwiązań jest możliwość pracy wymiennika w ujemnej temperaturze, bez wystąpienia zjawiska zamarzania (występuje przy wymiennikach krzyżowych) oraz możliwość nawilżania powietrza.

Źródło, fot. Klimor