Aktualnie trenerzy z Akademii KLIMA-THERM wzięli udział w cyklu szkoleń Politechniki Gdańskiej realizowanym pod hasłem "Praktyczny Inżynier". W ośrodku szkoleniowym w Gdańsku odbyło się już pięć takich szkoleń łącznie dla ok 80 studentów z Gdańska. Tematyka spotkań dotyczyła zagadnień odzysku ciepła, systemów FUJITSU VRF oraz agregatów wody lodowej KLIMA-THERM by CLINT:

  • Klimatyzacja komfortu i ogrzewanie obiektów na przykładzie systemów VRF i paneli radiacyjnych
  • Odzysk ciepła w systemach klimatyzacji i ogrzewania – systemy free cooling, heat recovery
  • Klimatyzacja komfortu i ogrzewanie obiektów na przykładzie systemów VRF i paneli radiacyjnych
  • Odzysk ciepła w systemach klimatyzacji i ogrzewania – systemy free cooling, heat recovery.

Kolejne szkolenie oraz wizyta studentów w gdańskim ośrodku szkoleniowym jest zaplanowana na 11 lipca br., tym razem Akademię odwiedzą studenci z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Katowicki oddział Akademii KLIMA-THERM, który funkcjonuje już od ponad roku, również zrealizował szereg szkoleń dla środowiska akademickiego z uczelni Południowej Polski. Jedno ze szkoleń – zorganizowane dla studentów Politechniki Krakowskiej objęło także wizytę w zakładzie produkcyjnym KLIMOR w Gdyni. Dodatkowo w ramach działalności katowickiego ośrodka szkoleniowego, 5 czerwca br. firma KLIMA-THERM wzięła udział w Konferencji Kliwent Event, zorganizowanej przez studentów z Koła Naukowego KLIWENT działającego przy Akademii Górniczo-Hutnicznej w Krakowie. Jednym z prelegentów Konferencji był przedstawiciel KLIMA-THERM - inż. Tomasz Labuda, który wygłosił referat nt. rozwiązań klimatyzacyjnych opartych na wykorzystaniu systemów wody lodowej. Podczas Konferencji firma KLIMA-THERM otrzymała oficjalny certyfikat przyznany przez Akademię Górniczo-Hutniczą - "Firma przyjazna studentom".

W ramach programu powstała sala branżowa KLIMA-THERM S.A. urządzona na terenie Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa na Politechnice Warszawskiej, zamontowano także system FUJITSU MULTI 8 w pomieszczeniach czytelni wydziałowej Inżynierii Środowiska. Do celów pokazowych i badawczych przekazano także urządzenia klimatyzacyjne dla Politechniki Białostockiej (klimatyzator kanałowy FUJITSU), Politechniki Krakowskiej (klimatyzator ścienny i kanałowy FUJITSU), Politechniki Poznańskiej (agregat wody lodowej CLINT) oraz dla Politechniki Wrocławskiej (klimatyzator kanałowy FUJITSU).