Wprowadzona w tym roku centrala podwieszana MCKT–HPM z oferty Klimor wyposażona jest w dwustopniowy odzysk ciepła, dzięki wymiennikowi przeciwprądowemu (sprawność do 92%) oraz rewersyjnej pompie ciepła (COP do 5,1). Obie formy odzysku ciepła funkcjonują w pełnym zakresie temperatury zewnętrznej. Zrównoważenie wartości strumieni powietrza pozwala na uzyskanie temperatury powietrza nawiewanego równej bądź wyższej od temperatury powietrza wyciąganego z pomieszczenia. Zadbano o płynną regulację wydajności chłodniczej, bez nadmiernego zużycia energii, poprzez wyposażenie sprężarki pompy ciepła w przemiennik częstotliwości.

Dzięki modułowi HPM można rozbudować urządzenie o dodatkowe bloki, występujące w standardowej wersji centrali - np. nagrzewnice wtórne i dodatkowe chłodnice.

Dane techniczne MCKT1-HPM:

 • Minimalny wydatek powietrza 700 m3/h
 • Maksymalny wydatek powietrza 1700 m3/h
 • Wydajność wymiennika przeciwprądowego do 92%
 • Wydajność chłodnicza pompy ciepła dla lata 9,7 kW
 • Zużycie energii pompy ciepła 3 kW
 • Wydajność grzewcza pompy ciepła dla zimy 11,5 kW
 • Ne - lato, Vmin 2,2 kW
 • Moc wentylatorów nawiew 0,75 kW
 • Moc wentylatorów (wyciąg) 0,75 kW
 • Typ freonu R407c
 • Zasilanie 3x400V

Centrala podwieszana KLIMOR MCKT1-HPM z modułem pompy ciepła została zgłoszona do konkursu na „Najciekawszy Produkt 2014” wystawy Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja 2014 w kategorii "klimatyzacja".