Wprowadzone zmiany łączą jeszcze szersze możliwości dopasowania Leo FB do wymagań ogrzewanego obiektu oraz wygodę instalatora.

Zasadniczą zmianą jest wprowadzenie nowej obudowy, wykonanej ze spienionego polipropylenu (EPP) - tworzywa sprawdzonego przez Flowair podczas opracowywania jednostki OxEN. Nowoczesny wygląd i ciekawy grafitowy kolor łączą się z małą masą - zaledwie 8 kg.

Drugą ważną zmianą jest udoskonalenie konsoli montażowej FB. Nowa konsola pozwala na mocowanie nagrzewnic do ścian, wąskich słupów i pod stropem. Umożliwia zawieszenie urządzenia równolegle, pod kątem 30o lub 45o do przegrody, w pozycji poziomej lub pionowej. Konsola montażowa daje 8 różnych pozycji montażu.

Nie zmieniły się natomiast wydajności grzewcze urządzeń.