Najnowsza jednostka kasetonowa FUJITSU Split jest urządzeniem przeznaczonym dla większych powierzchni: obiektów komercyjnych oraz dużych powierzchni mieszkalnych. Nowoczesny wygląda maskownicy pozwala na zastosowanie urządzenia także w pomieszczeniach reprezentacyjnych, wymagających wysokiej estetyki.

Rozwiązanie - typoszeregu 12 jednostek modelowych o zakresie mocy chłodniczej od 5,2 do 13,4 kW - ma charakter przyszłościowy, gdyż oparte jest o czynnik chłodniczy o niskim GWP - R32 (GWP=675).

W urządzeniu zastosowano nowatorskie rozwiązania. Jednym z nich jest wymiennik o dużej gęstości wymiany ciepła, zapewniający wysokie wskaźniki efektywności energetycznej, sięgające wartości nawet 7,3. Komfort użytkowania jest większy dzięki nawiewowi obwodowemu, który wytwarza szczelny parasol klimatyzowanego powietrza. Technologia modelowania przestrzennego 3D umożliwia dostosowanie nawiewu do kształtu pomieszczenia dzięki osobnej regulacji kąta uchylenia każdej z czterech żaluzji maskownicy.

Nowy model klimatyzatora kasetonowego FUJITSU zapewnia też możliwości automatycznego zarządzania pracą urządzenia - jest m.in. czujnik obecności, interfejs WiFi, komunikacja z BMS oraz możliwość integracji z systemami kontroli dostępu 

W Polsce klimatyzator będzie dostępny w drugiej połowie 2015 roku.

 

Konkurs na „Najciekawszy Produkt 2015” był jednym z wydarzeń specjalnych towarzyszących wystawie „Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2015”. Do konkursu zgłoszonych zostało łącznie 47 produktów w trzech kategoriach: wentylacja, klimatyzacja i bezpieczeństwo pożarowe.