Fundacja PROZON od wielu lat prowadzi działania zmierzające do ograniczenia stosowania oraz minimalizowania emisji czynników chłodniczych zubażających warstwę ozonową.

W ostatnich latach nastąpiła zmiana technologiczna w sektorze chłodnictwa, między innymi wycofane zostaly substancje niebezpieczne dla warstwy ozonowej, a ciężar codziennych działań Fundacji przeniósł się na odzysk i regenerację czynników chłodniczych o wysokim potencjale cieplarnianym. Dlatego Fundatorzy podjęli decyzję o zmianie nazwy. Nowa nazwa brzmi:

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu

Fundacja zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP, regon, numer rachunku bankowego oraz numer KRS.

Zmiana nazwy Fundacji nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów.

Aktualne dane Fundacji są następujące:

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu
ul. Matuszewska 14 bud. B9
03-876 Warszawa
NIP 524-18-25-696
REGON 012230156
KRS 0000042679

W imieniu Fundacji prosimy o odnotowanie zmiany nazwy w rejestrach i ewidencjach.

Wraz ze zmianą nazwy wprowadzony został nowy logotyp Fundacji, odpowiadający nowej strategii. Nowa nazwa i nowe logo używane są od 27 czerwca br.