Szczyt nielegalnego handlu HFC w Unia Europejska w latach 2018-2019, kiedy Zużycie HFC musiało zostać zmniejszone o 37% poniżej linii bazowej…
Co stanie się w latach 2020-2024, kiedy kraje art. 5 muszą to zrobić zmniejszyć zużycie HCFC o 35% poniżej poziomu podstawowego?

 

Global Montreal Protocol Award
Środowisko ONZ OzonAction we współpracy ze Światową Organizacją Celną ogłosiły Global Montreal Protocol Award dla urzędników celnychi funkcjonariuszy organów ścigania w roku 2010.

Nagroda ma na celu uznanie i zachęcenie funkcjonariuszy celnych i organów ścigania oraz ich organizacji do skutecznego zapobiegania nielegalnemu lub niechcianemu handlowi HCFC / HFC. Obejmuje to również sprzęt lub produkty zawierające lub zawierające HCFC / HFC.

Nagroda uznaje kluczową rolę funkcjonariuszy celnych i organów ścigania we wdrażaniu ograniczeń handlowych i zakazów dotyczących wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC) i wodorofluorowęglowodorów (HFC). Obie grupy chemikaliów są szeroko stosowane jako czynniki chłodnicze i środki spieniające pianę.

Nominowani muszą skutecznie zapobiegać nielegalnemu lub niechcianemu handlowi wodorochlorofluorowęglowodorami (HCFC) i wodorofluorowęglowodorami (HFC), a także sprzętem lub produktami zawierającymi te chemikalia.

Obie grupy chemikaliów są szeroko stosowane jako czynniki chłodnicze i środki spieniające pianę:

- HCFC przyczyniają się do zubożenia warstwy ozonowej i globalnego ocieplenia. Będą one stopniowo wycofywane do 2030 r. i są już zakazane w Unii Europejskiej (UE). Przedsiębiorcy zajmujący się HCFC podlegają rocznym kontyngentom przywozowym / wywozowym i wymagają pozwoleń na przywóz / wywóz w przypadku przesyłek HCFC;
- HFC przyczyniają się do globalnego ocieplenia. Będą one kontrolowane i stopniowo wycofywane przez Strony Protokołu Montrealskiego po wejściu w życie Poprawki z Kigali. Przepisy krajowe mogą już wymagać pozwoleń na przywóz / wywóz przesyłek HFC, które są już ograniczone w UE.

Oczekuje się, że nagroda wzmocni współpracę regionalną i międzynarodową oraz zwiększy świadomość społeczności celnej i organów ścigania. 

5 edycja nagrody wdrażania skutecznych ograniczeń handlowych i zakazów dotyczących wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC) i wodorofluorowęglowodorów (HFC) dotyczy działałności służb i organów w latach 2019-2020. Ceremonia wręczenia nagród przewidziana jest na rok 2021.