Zmiana siedziby spółki Harmann Polska

Informujemy o nowym adresie Harmann Polska Sp. z o.o.:

Harmann Polska

ul. Półłanki 29G
30-740 Kraków

Od dnia 5 lipca br. dostawcy realizacja dostaw i odbiorów będzie się odbywać tylko pod nowym adresem. Dostawców prosi się o dokonanie zmiany adresu Harmann Polska w swoich bazach danych.
Pozostałe dane, w tym numery NIP, REGON, KRS, nr rachunku bankowego oraz numery telefonów i faksu Spólki pozostały bez zmian:

Harmann Polska Sp. z o.o.
tel. +48 12 650 20 30;  fax: +48 12 650 20 34; e-mail: biuro@harmann.pl; www.harmann.pl
NIP: 6793033048; REGON: 121200107; KRS: 0000354104; ING Bank Śląski: 16 1050 1445 1000 0023 5031 8487