MEDICUS - modułowe centrale w wykonaniu higienicznym

MEDICUS - to nowa w ofercie Hestor seria modułowych central nawiewno-wywiewnych w wykonaniu higienicznym - przeznaczone dla specyficznych wymagań pomieszczeń oraz obiektów o znacznie wyższych wymogach higienicznych takich jak szpitale, sale operacyjne, laboratoria, produkcja leków czy zaawansowanych technologii.

Typoszereg obejmuje 6 standardowych wielkości w zakresie ilości przepływu od 2.000 m3/h do 16.000 m3/h dla ciśnienia 1.700 Pa. Główne zalety i cechy central serii MEDICUS:

• konstrukcja modułowa, aluminiowa, panele typu „sandwich”,
• automatyczna lub manualna obsługa przepustnic,
• filtry kasetonowe lub kieszeniowe,
• 2 wymienniki ciepła typu woda-powietrze, pozwalające na całkowite odizolowanie od siebie strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego,
• opcje grzania i chłodzenia,
• 2 typy wentylatorów: promieniowe i odśrodkowe,
• płynna regulacja wydajności powietrznej centrali (możliwość redukcji kosztów eksploatacyjnych o 25%),
• możliwość podłączenia urządzenia do centralnego systemu kontroli całego budynku,
• ergonomia: okienka kontrolne, oświetlenie zewnętrzne, regulowane nóżki montażowe, otwory w obudowie ułatwiające podnoszenie i transport urządzeń,
• możliwość zamontowania urządzenia na zewnątrz budynku.

>>Więcej danych technicznych MEDICUS

 

MEDICUS - zgodnie z normami i standardami

MEDICUS spełniają wymagania wielu norm i zaleceń odnośnie zastosowania w pomieszczeniach o podwyższonym standardzie higieny.

Zgodnie z  VDI 6022 oraz VDI 3803 w centralach MEDICUS zastosowano m.in.:

- idealnie płaskie powierzchnie wewnętrzne,
- spód urządzeń wraz z pojemnikiem na skroploną wodę wykonano ze stali nierdzewnej (zgodnie z AISI304),
- poszczególne moduły zaopatrzono w drzwiczki rewizyjne ułatwiające utrzymanie czystości wewnątrz urządzeń.

VDI 6022 - wytyczne, które definiują wymagania higieniczne dla central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych co do projektu, zasady działania, serwisu oraz obsługi według najwyższych technicznych standardów.

VDI 3803 Centrale dla techniki klimatyzacji powietrza dla pomieszczeń – wymagania budowlane i techniczne - określa szereg wymagań dla tego typu urządzeń w tym m.in. jakości wody chłodniczej.

Parametry techniczne typoszeregu central MEDICUS są także zgodne z DIN EN 1886 (określającej właściwości mechaniczne central wentylacyjnych oraz sposób badań i wydajności tego typu urządzeń), czyli:
- obudowa: wytrzymałość na odkształcenia (ugięcie obudowy) - klasa D1,
- mostek termiczny - TB1 (M),
- szczelność obudowy - klasa L3 (M),
- szczelność filtrów - klasa F8 (M).

Ponadto centrale wentylacyjne MEDICUS spełniają inne ważne standardy i zalecenia dotyczące zastosowania central wentylacyjnych w obiektach wymagających szczególnych warunków higienicznych:

- EPBD - dyrektywa, która wymaga od wszystkich krajów UE zaostrzenia obowiązujących w nich przepisów budowlanych oraz wprowadzenia systemów certyfikacji energetycznej budynków zgodnie z programem Europa 2020;
- PN-EN 13779 Wentylacja budynków niemieszkalnych - norma ta zawiera wytyczne dla projektantów, właścicieli budynków i użytkowników, dotyczące systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
warunkujące uzyskanie i utrzymanie higienicznego, zdrowego środowiska wewnętrznego w trakcie wszystkich pór roku, z jednoczesnym uwzględnieniem kosztów instalacji oraz eksploatacji;
- PN-EN 13053 Ocena wykonania i obsługi poszczególnych elementów i sekcji jednostek wentylacyjnych – norma określa wymagania związane z działaniem central wentylacyjnych jako
całości oraz definiuje wymogi związane z klasyfikacją i testowaniem poszczególnych ich elementów;
- PN- EN 15251 Parametry wentylacji i klimatyzacji w kontekście projektowania oraz oceny energetycznej budynków – norma ta określa parametry środowiska wewnętrznego, które mają
bezpośredni wpływ na charakterystykę energetyczną całych budynków;
- DIN EN 1946-4 - wytyczne dotyczące wentylacji budynków i pomieszczeń przeznaczonych do leczenia szpitalnego oraz opieki zdrowotnej,
 

MEDICUS - dla utrzymania czystego, bezpiecznego środowiska

Centrale Hestor znajdą zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędne jest utrzymanie wysokiego poziomu higieny i stałej dezynfekcji:

  • oddziały ratunkowe
  • oddziały intensywnej opieki medycznej
  • sale operacyjne
  • sanatoria

oraz w innych pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higienicznych, jak:

  • miejsca produkcji żywności
  • pomieszczenia przemysłu elektronicznego
  • produkcja i przechowywanie leków
  • laboratoria.