Zgodnie z unijnym planem REPowerEU mającym na celu szybkie zmniejszenie zależności od rosyjskich paliw kopalnych i szybkie przejście na zieloną transformację, Hiszpania podejmuje środki mające na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej.

Środki obejmują zapewnienie, że klimatyzacja jest włączana tylko wtedy, gdy jest to wymagane, oraz maksymalizacja wykorzystania free-coolingu poprzez wentylację naturalną lub mechaniczną.

Ponadto w klimatyzowanych pomieszczeniach temperatura będzie ograniczona do 27ºC, gdy wymagane jest chłodzenie lub nieprzekraczającej 19ºC, gdy potrzebne jest ogrzewanie.

Podobnie postapiły Włochy: https://www.hvacr.pl/operacja-termostat-we-wloszech-6278