Hybrydowy system HVRF Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric wykorzystuje zalety technologii VRF w nowych hydraulicznych hybrydowych systemach klimatyzacji. HVRF zapewnia optymalny komfort i wydajność dzięki innowacyjnemu i unikalnemu połączeniu technologii 2-rurowej i wodnej w celu zapewnienia jednoczesnego ogrzewania i chłodzenia z odzyskiem ciepła. HVRF może stanowić poważną konkurencję dla tradycyjnego ogrzewania i chłodzenia.

Sercem nowego systemu jest HBC (ang. Hybrid Branch Controller), który połączony jest z urządzeniem zewnętrznym za pomocą rur wypełnionych czynnikiem chłodniczym. Między HBC a jednostkami wewnętrznymi system używa połączeń w postaci instalacji wodnej, oferując maksymalny komfort użytkowania.

Łącząc zalety systemu opartego na wodzie z wydajnością i elastycznością systemu VRF, HVRF okazuje się być idealnym zintegrowanym rozwiązaniem.

Jako ważną zaletę systemu HVRF należy wskazać usunięcie czynnika chłodniczego z klimatyzowanych pomieszczeń i zastąpienie go systemem na bazie wody.

Technologia hybrydowa na doskonały klimat

HVRF to nowy i jedyny na świecie hybrydowy system klimatyzacji oparty na technologii odzysku ciepła R2, czyli jednoczesnym chłodzeniu i ogrzewaniu (R2 jest opatentowany i produkowany przez Mitsubishi Electric). Nowatorski system HVRF Mitsubishi Electric składa się z agregatu zewnętrznego o bardzo wysokim współczynniku SCOP/SEER, który połączony z hybrydowym BC Controllerem (HBC) tworzy jedną funkcjonalną całość. Czynnikiem roboczym pomiędzy jednostką zewnętrzną a HBC jest czynnik chłodniczy R410A, a pomiędzy HBC a jednostką wewnętrzną - woda.

HVRF to system 2-rurowy, zapewniający grzanie i chłodzenie w tym samym czasie, oparty na połączeniu hydraulicznym, potrzebujący niewielką ilość czynnika chłodniczego, o możliwej do zainstalowania i prawidłowej pracy systemu długości instalacji do 500 m, idealny do zastosowania w obiektach takich jak szpitale, biura, rezydencje, apartamenty, banki, centra handlowe, hale produkcyjne i studia fitness.

Podgrzewanie wody jest niezależnie od trybu pracy jednostek wewnętrznych i oparte jest o ciepło odbierane z pomieszczeń chłodzonych i przekazywane wodzie. Nadmiar ciepła usuwany jest przez wymiennik zewnętrzny, a w przypadku pracy jednostek wewnętrznych w trybie grzania, system pracuje jako rewersyjna pompa ciepła.

Pełna technologia inwerterowa zapewnia optymalne dostosowanie wydajności do poboru prądu do budynku. Technologia ta pozwala na bardzo precyzyjne i stabilne warunki klimatu w pomieszczeniu z jednoczesną energooszczędną pracą.

Proces odszraniania w systemie hybrydowym HVRF jest zdecydowanie krótszy i jest nieodczuwalny dla użytkowników.

Innowacja Mitsubishi Electric: hybrydowy system City Multi

"Wiele budynków korzysta z dostępnych metod chłodzenia i ogrzewane, dzięki połączeniu technologii agregatów chłodniczych i kotłów olejowych lub gazowych. Z coraz bardziej restrykcyjnymi przepisami w sprawie efektywności energetycznej oraz przy ciągłym wzroście cen paliw, poszukiwana jest niskoemisyjna, opłacalna alternatywa" - wyjaśnił Mark Grayston z Mitsubishi Electric. "Opracowaliśmy nowe rozwiązanie jako odpowiedź na potrzebę oszczędności energii i komfortu wewnętrznego".

Najważniejsze zalety systemu HVRF:

  • grzanie i chłodzenie w tym samym czasie
  • krótki proces odszraniania
  • odzysk ciepła
  • małe ilości czynnika chłodniczego
  • grzanie ciepłej wody użytkowej bezpośrednio z HBC
  • długość instalacji do 500 m
  • łatwy montaż ze względu na układ 2-rurowy
  • niskie koszty montażu i eksploatacji
  • oszczędność energii do 40%

HVRF - schemat

Schemat hybrydowego systemu klimatyzacji HVRF. Jednostki wewnętrzne w systemie mogą być kanałowe, kasetonowe, przypodłogowe lub inne.

System HVRF zapewnia znaczne obniżenie czasu instalacji oraz niższe koszty eksploatacji i emisji niż tradycyjne metody ogrzewania i chłodzenia.

 

Do pobrania: ulotka Zymetric "Technologia hybrydowa HVRF City Multi na doskonały klimat"

 

Opracowanie: HVACR.pl

Materiały: Mitsubishi Electric