ZUBADAN to nazwa powietrznej pompy ciepła Mitsubishi Electric.

Zastosowanie nowoczesnego czynnika chłodniczego R410A wraz z najnowszej generacji sprężarkami inwerterowymi z dwustopniowym procesem sprężania, płynnie dostosowującymi wydajność urządzenia do potrzeb, pozwala na zastosowanie sprężarkowych powietrznych pomp ciepła ZUBADAN jako jedynego źródła ciepła, nawet do temperatury powietrza zewnętrznego -25oC.
Działanie pompy ciepła w funkcji grzania polega na doprowadzeniu do wymiennika ciepła agregatu zewnętrznego czynnika R410A w postaci cieczy o niskiej temperaturze, następnie czynnik parując w bardzo niskiej temperaturze dochodzącej do -30oC "odbiera" ciepło z powietrza zewnętrznego. Pary czynnika R410A trafiają do sprężarki, w której na wskutek przemian termodynamicznych z zastosowaniem specjalnego dwustopniowego procesu sprężania wzrasta temperatura i ciśnienie czynnika. Gorące pary opuszczające sprężarkę trafiają do klimatyzatora wewnątrz budynku.

ZUBADAN Mitsubischi Electric
W klimatyzatorze także zamontowany jest wymiennik ciepła, w którym ciepło z czynnika R410A o temperaturze do 50oC jest przekazywane do powietrza w pomieszczeniu. Każdy klimatyzator posiada wentylator, który rozprowadza ciepłe powietrze po pomieszczeniu. Czynnik, który oddał w budynku na wymienniku klimatyzatora ciepło, ochładza się i w postaci cieczy trafia na zawór rozprężny, gdzie jeszcze bardziej obniża swoją temperaturę i ciśnienie. Stamtąd czynnik jest kierowany z powrotem na wymiennik ciepła agregatu zewnętrznego, aby mógł odebrać ciepło z powietrza atmosferycznego. Obieg się powtarza.

Zubadan Heat Pump ME
Średnio sezonowy współczynnik wykorzystania energii elektrycznej COP określający ilość energii elektrycznej włożonej w pracę pompy ciepła do ilości uzyskanej mocy cieplnej wynosi w przypadku najnowszej generacji pomp ciepła powietrznych ZUBADAN około COP ~ 4,0. Dzięki zastosowaniu unikalnej technologii dwustopniowego sprężania współczynnik COP dla temperatury powietrza zewnętrznego -20oC wynosi COP ~ 3,25 co jest najlepszym osiągiem w przypadku obecnie stosowanych pomp ciepła powietrznych.


Więcej o ZUBADAN w informacji prasowej

 

 

What Does Zubadan Mean?
"Zubadan" is Japanese and means "super" (zuba) "heating" (dan).


 

 

Zubadan