Informacje ogólne
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa OSA jest wydarzeniem organizowanym przez studentów należących do kół naukowych działających na Politechnice Krakowskiej. W składzie komitetu organizacyjnego zasiada kadra profesorska Wydziału Inżynierii Środowiska. Konferencja dedykowana jest młodym naukowcom z całej Polski w tym studentom, doktorantom, członkom kół naukowych oraz ekspertom z firm branżowych, pracownikom administracjimiejskiej oraz wszystkim zainteresowanym tematyką inżynierii środowiska.


Cel i misja
Celem konferencji jest wymiana poglądów, doskonalenie umiejętności prezentacji, integracja społeczności przyszłych i obecnych inżynierów, doktorantów oraz firm branżowych, popularyzacja najnowszych zastosowao oraz technologii w branży inżynierii środowiska. Poruszana problematyka wraz z pomysłami na wdrożenia zaprezentowanymi na konferencji mogą przynieśd korzyści dla środowiska poprzez lepsze wykorzystywanie i przekształcanie zasobów…środowiskowych.


Tematyka konferencji
Konferencja poświęcona jest trzem głównym tematom:
Odpady – problematyka odpadów opakowaniowych, technologia spalarni odpadów, korzyści wynikające z budowy spalarni, współpraca spalarni z miejskim systemem ciepłowniczym, tematy związane z recyklingiem odpadów;
Środowisko – wszelkie tematy związane z instalacjami, wentylacją (przemysłowa, p.poż.), klimatyzacją, ogrzewnictwem, oczyszczaniem ścieków oraz uzdatnianiem wody;
Atmosfera – zagadnienia filtracji powietrza, ochrona jakości powietrza, instalacje przemysłowe, metodyka pomiarów zanieczyszczeń, a także smog w Krakowie.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie oraz na Facebooku: http://osa.wis.pk.edu.pl/o-konferencji/