System grzewczy IMMERHEAT przeznaczony jest do współpracy z kotłowniami zbudowanymi z wykorzystaniem kotłów Immergas, pomp ciepła AUDAX i Immerwater oraz hydraulicznych rozdzielaczy strefowych DIM. Składa się z następujących elementów:

  1. Instalacje ogrzewania podłogowego z zastosowaniem rur z barierą antydyfuzyjną ImmerPE-RT. Średnica rury wynosi f16 mm, przy grubości ścianki 2 mm; rura taka dostępna jest w kręgach o długości 200 lub 600 mb. Zakres pracy wynosi od +5 ÷ +100.
  2. Instalacje ogrzewania grzejnikowego z zastosowaniem rury warstwowej (z warstwą aluminium o grubości od 0,2 do 0,5 mm) IMMERLAYER. Średnice rur wynoszą od f16 mm do f32 przy grubości ścianki 2 mm. Rura taka dostępna jest w kręgach o długości 200 lub 600 mb. Rury cechują się zmniejszoną wydłużalnością cieplną (współczynnik rozszerzalności liniowej na 1 st Celsjusza wynosi 0,026 mm/m).
  3. Instalacje wody użytkowej z zastosowaniem rury IMMERLAYER

Takie rozwiązanie, dopełniające dotychczasową ofertę Immergas, umożliwia stworzenie kompletnego systemu grzewczego, opartego o komponenty pochodzące od jednego producenta. 

Źródło, fot. Immergas