Współpraca agregatów skraplających z centralami wentylacyjnymi umożliwia płynne sterowanie wydajnością chłodniczą instalacji klimatyzacyjnej. Urządzenia dostępne są w zakresie wydajności chłodniczej 5-16 kW, a ich prosta budowa i funkcja "miękkiego startu" dobrze wpływają na niezawodność i żywotność całego układu.

Moduł sterujący umożliwia podłączenie uniwersalnej, inwerterowej jednostki zewnętrznej do wymiennika z czynnikiem chłodniczym w centrali wentylacyjnej. Układ wykorzystuje elementy rozprężne wbudowane w jednostkę zewnętrzną, nie trzeba więc stosować dodatkowych zaworów.

Sterowanie agregatem odbywa się za pomocą sygnałów wejściowych:

  • bezpotencjałowy sygnał on/off do zezwolenia pracy w chłodzeniu;
  • bezpotencjałowy sygnał on/off do zezwolenia pracy w grzaniu
  • sygnał 0-10V prądu stałego do płynnej regulacji wydajności agregatu.

Natomiast sygnały wyjściowe z modułu sterującego są następujące:

  • bezpotencjałowy sygnał w przypadku wystapienia alarmu,
  • bezpotencjałowy sygnał podczas funkcji odszraniania wymiennika jednostki zewnętrznej.

Źródło: FG Poland

Więcej informacji: www.kaisai.pl