14 lutego 2014 roku kapitał zakładowy Spółki został podniesiony do kwoty 1 mln zł. Rozpoczął się też proces przekształcania firmy w Spółkę Akcyjną. Zmiany w strukturze EURO-CLIMA to element strategii całej Grupy Klima-Therm. Ich wynikiem będzie m.in. wzmacnianie marki KAISAI i jej promowania marki w ramach organizacji Kaisai International Corporation.

Prezes Zarządu EURO-CLIMA, Pan Wojciech Białas, udzielił bardzo ciekawego wywiadu o sytuacji na ryku klimatyzacji redakcji miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja. Najnowszy numer z wywiadem dostępny będzie na targach Forum Wentylacja/Salon Klimatyzacja. Tam też, na stoisku numer 11 będzie można spotkać się z redakcją miesięcznika. Zapraszamy!