Pytania te postawili sobie konstruktorzy Uniwersal Sp. z o.o. podczas projektowania nowego wywietrzaka dachowego. W efekcie powstała konstrukcja wywietrzaka hybrydowego o nazwie Monsun, która stanowi twierdzącą odpowiedź na powyżej postawione pytania, i ponadto inspiruje do szerokiego stosowania w różnych przypadkach.

Budowę Monsuna prezentuje jego przekrój na zamieszczonej grafice. Wewnątrz wywietrznika właściwego, wykonanego z kompozytu poliestrowo-szklanego, centralnie umieszczono wentylator, który przy pomocy kanału zakończonego kołnierzem montażowym może być dołączony do sieci kanałów odciągowych wentylacji mechanicznej lub do okapu odciągu miejscowego, itp. układów wentylacji. Konstrukcja wywietrzaka pozwala zapewnić wentylację grawitacyjną podczas postoju wentylatora, natomiast przy jego pracy - zintensyfikować wentylowanie. Wentylator w tym przypadku stanowi zwieńczenie wywietrznika, zabezpieczające przed przedostawaniem się do środka pomieszczenia wody opadowej. To nie jedyna zaleta tego urządzenia: dzięki specyficznemu ukształtowaniu kopuły wentylatora, struga powietrza wywiewanego mechanicznie przez wentylator, omywa ekran wywietrznika, wydatnie zwiększając poziom wentylacji grawitacyjnej.

O tym, jak praca wentylatora wpływa na pracę wywietrznika możemy się przekonać analizując wykres charakterystyki, który wskazuje, jaką dodatkową ilość powietrza uzyskujemy w danym punkcie pracy wentylatora. Funkcjonalność ta może zostać wykorzystana dla zmniejszenia liczby urządzeń koniecznych do zwentylowania danego obiektu, przy okazji oszczędzając na wykonanych w stropie przebiciach, zainstalowanej mocy i końcowym zużyciu energii elektrycznej, co ma niebagatelne znaczenie dla inwestora.

Wydajność zespołu wentylacyjnego Monsun