Katalog jest dwujęzyczny (polsko-angielski) i obejmuje całą gamę produktów Klimor. Zawiera tabele szybkiego doboru, przegląd wszystkich central wentylacyjno-klimatyzacyjnych (uporządkowanych wedlug wielkości i zadań), stropów laminarnych i elementów sieci wentylacji.
Projektant znajdzie też w katalogu opis sposobu kodowania bloków funkcyjnych i poradnik stosoeanai programu doboru KAD (Klimor Air Designer) oraz rozdziały poświęcone systemom automatyki i poszczególnym podzespołom central.


Pobierz katalog