CERTO, adiabatyczne nawilżacze powietrza, działają na zasadzie wysokociśnieniowego rozpylania wody. Do warunków wysokociśnieniowych dostosowano właściwości zespołu pompy oraz regulatora. Całość konstrukcji uwzględnia wymagania higieniczne dla pracy w systemach HVAC, bez użycia środków chemicznych. Stopień nawilżenia powietrza regulowany jest poprzez zmianę strumienia dostarczanej wody.

Opcje dla nawilżaczy zostały rozszerzone o:

Aglomerator. Powietrze za nawilżaczem powinno byc wolne od kondensatu. Zamontowanie separatora wilgoci sprawia, że znacznie zmniejsza się ilość wody odpadowej w układzie nawilżania: od ~10% do 0,5%.

Rozszerzone sterowanie. Utrzymanie optymalnego zakresu ciśnień 110-130 b w układzie zraszania, ze względu na zmianę parametrów powietrza nawiewanego jest możliwe dzięki rozszerzonemu sterowaniu w niezależnych układach zraszania skorelowanych z jednym zespołem pompowym.

Zastosowanie nowych opcji wpływa na cenę w niewielkim stopniu, ale wpływa na zmniejszenie ilości wody odpadowej oraz mniejsze zużycie wody procesowej. Można też stosować mniejsze podzespoły: stację uzdatniania wody i zespół pompowy. Zespół pompowy zużywa też mniej prądu.